Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie


Wystąpienie arcybiskupa Abudży (Nigeria)
na XIII Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów
"Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej"
Rzym, 18 października 2012

Przede wszystkim chciałbym gorąco podziękować Ojcu Świętemu i temu Czcigodnemu Zgromadzeniu za troskę i modlitwy za nasz kraj, Nigerię, tak często obecną w mediach z powodu religijnych i społecznych tarć, które [w tak poważny sposób skutkują ] utratą ludzkiego życia i mienia. Nie przestajemy polegać na Waszych modlitwach za nas.
Chciałbym podkreślić, że – pomimo wrażenia, jakie często stwarzają media – chrześcijanie w Nigerii nie czują się ofiarami masowych prześladowań ze strony muzułmanów. W 160-milionowej populacji wyrównana jest zarówno liczba jak i wpływy chrześcijan i muzułmanów. Nie tak znów najgorzej udaje się nam spokojnie żyć razem w jednym narodzie. Wydaje nam się, że to, czego się nauczyliśmy, może być przydatne dla reszty świata w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich.
W związku z tym chciałbym zwrócić uwagę Synodu na następujące kwestie:

a) Nieodwracalny proces globalizacji, wspomniany w IL 47 oznacza, iż w naszej nowej ewangelizacji musimy wziąć pod uwagę pojawienie się islamu na światowej scenie. W sytuacji, gdy te dwie nasze religie obejmują dziś znaczną część ludzkości, praca na rzecz pokoju i harmonii pomiędzy nami i we współczesnym świecie jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

b) Różnice pomiędzy chrześcijaństwem a islamem nie są błahe. Istnieje jednak wiele rozległych wspólnych obszarów, o czym przypomina nam Sobór Watykański II w Nostra Aetate (punkt 3). Nowa ewangelizacja musi się wiązać z obopólną pracą na rzecz promowania wspólnych nam wartości w świecie, który bardzo tych wartości potrzebuje.

c) Obie nasze religie deklarują, iż mają Boską misję, która ma ogarnąć cały świat. Skoro wszyscy żyjemy w "globalnej wiosce", musimy znaleźć sposób na to, aby pogodzić nasze poczucie misji wobec świata z danym nam przez Boga obowiązkiem życia w pokoju ze wszystkimi naszymi braćmi w człowieczeństwie. Musimy nie ustawać w podkreślaniu, iż wolność sumienia jest podstawowym prawem człowieka w przypadku każdego obywatela każdego narodu.

d) Nasze doświadczenia nigeryjskie pokazują nam, że jest wiele rodzajów muzułmanów. Podejmując się nowej ewangelizacji potrzebujemy znać naszych muzułmańskich sąsiadów i być otwarci na tych, którzy są nam przyjaźni – a takich jest większość. Musimy złączyć wysiłki, aby nie dopuścić do tego, by fanatycy nadawali ton naszym wzajemnym relacjom, popychając nas ku wrogości wobec siebie nawzajem.

e) Ważny jest także ekumeniczny wymiar w budowaniu relacji międzyreligijnych. Czerpiąc z ugruntowanych zasad Magisterium powinniśmy próbować wypracować wspólne stanowisko w działaniach wobec naszych muzułmańskich partnerów. Większość naszych problemów powodowana jest przez bezmyślne wypowiedzi i działania skrajnie ekstremistycznych grup z obu poróżnionych stron.

Kard. John Olorunfemi ONAIYEKAN, arcybiskup metropolita Abudży (Nigeria)
Tłumaczenie: NW
źródło: Holy See Press Office

wywiad z kardynałem Onaiyekanem po ogłoszeniu jego nominacji na kardynała...Życzenia RWKM na Wielkanoc 2013

 XIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

 Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 2013 r.

Już po raz trzynasty obchodzimy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, który Konferencja Episkopatu Polski w 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów wpisała do oficjalnego kalendarza Kościoła w naszym kraju. Temat tegorocznych obchodów jest, jak zawsze, zaczerpnięty z ostatniego przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów na zakończenie ramadanu: "Wychowanie młodych chrześcijan i muzułmanów do sprawiedliwości i pokoju".

To również my, chrześcijanie i muzułmanie, ponosimy razem odpowiedzialność za pokój na świecie. Do tego, by nie ustały wysiłki zmierzające do jego budowania konieczne jest właściwe wychowywanie młodych ludzi, dzięki któremu będą uświadamiać sobie, że każdy z nich ponosi odpowiedzialność za swoją postawę, działania i ich skutki, bowiem żyjemy z ludźmi, wśród ludzi i dla ludzi - a przez to i dla Boga. Warunkiem takiego wychowania jest budowanie postawy otwartości na innych oraz zdobywanie rzetelnej wiedzy o tych którzy różnią się od nas wyznaniem czy kolorem skóry, gdyż tylko taka wiedza zapobiega powstawaniu fałszywych stereotypów, którymi żywi się nienawiść. Tylko rzetelna wiedza służy wzajemnemu poznaniu, z którego rodzi się wzajemny szacunek - podstawa dialogu międzyreligijnego.

W parze z tą wiedzą powinna iść właściwa formacja religijna młodych ludzi. Dlatego o sprawiedliwości, pokoju i dialogu należy mówić nie tylko w kościołach i meczetach. Tego trzeba uczyć w rodzinach, w domach oraz w szkołach. W tym kontekście ciągle aktualne jest pytanie, które Jan Paweł II postawił w 2001 r. w Wielkim Meczecie Omajjadów w Damaszku: "Jaki sens tożsamości wpajany jest młodym chrześcijanom i młodym muzułmanom w naszych kościołach i meczetach?". Obok tego pytania nie możemy przejść obojętnie. Za Janem Pawłem II apelujemy do muzułmańskich i chrześcijańskich zwierzchników religijnych, księży, imamów i nauczycieli, aby przedstawiali" nasze dwie wielkie społeczności religijne jako wspólnoty w pełnym szacunku dialogu, a nigdy jako wspólnoty w konflikcie".

Współodpowiedzialność za pokój na świecie jest także jednym z tematów listu do chrześcijan 138 uczonych i przywódców muzułmańskich "Jednakowe słowo dla nas i dla was" od którego ogłoszenia minęło pięć lat. Wyznawcy islamu napisali w nim, wskazując podstawę działania: "Muzułmanie i chrześcijanie stanowią razem ponad połowę ludności całego świata. Bez pokoju i sprawiedliwości między tymi dwiema społecznościami religijnymi nie może być mowy o pokoju na świecie. (...) Istnieje już podstawa dla tego pokoju i zrozumienia. Jest to część najbardziej fundamentalnych zasad obu wyznań: miłość Jedynego Boga oraz miłość bliźniego".

W imieniu Rady pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w rozwój dialogu międzyreligijnego w naszym kraju, a także życzyć błogosławieństwa Bożego, inspiracji do dalszej, wspólnej pracy na rzecz wzajemnego poznawania się oraz sił w podejmowaniu prac na rzecz pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii w Polsce i na świecie.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Agata Skowron-Nalborczyk - współprzewodnicząca ze strony katolickiej
Musa Czachorowski - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej


Życzenia RWKM na Boże Narodzenie 2012


Muzułmanin z Wielkiej Brytanii o Bożym Narodzeniu
- fragmenty...
As a little kid being brought up in British schools, Christmas trees and Santa Claus were as good as the Ramadan Fanoos and Eid sheep.
There were no religions standing in the way of sharing a great holiday spirit across the universe. There were no “angry” parents spreading hate rather than love in their child’s heart. There were no such thing as mine and yours but instead there was Ours!
It was our tree, our holiday, and our Santa. Same thing happened when it was time for Ramadan. A lot of foreign, Christians at my school would not eat during lunch break just so we Muslims wouldn't feel hungry or thirsty when we saw them munch away as we fast.
In the middle of all those wars, unrest, revolutions, and corruption, reach out for the Christmas spirit within you. Send your Christian neighbor some cookies, send them tree décor, a wreath maybe, or even go have dinner with them on that special day, because when it’s time for Ramadan, they'll probably do the same for you.
autor: May Rostom

cały tekst tutaj...

Po Walnym Zgromadzeniu Rady 1.12.2012

W dn. 1.12.2012 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Dokonano na nim wyboru władz Rady - współprzewodniczącymi zostali:
  • * ze strony katolickiej - dr Agata Skowron-Nalborczyk
  • * ze strony muzułmańskiej - Musa Czachorowski

Jako członkowie Zarządu wybrani zostali także:
  • - dr Artur Konopacki (sekretarz generalny)
  • - ks. dr Stanisław Grodź SVD (skarbnik)
  • - dr Marek Moroń (członek Zarządu)

Walne Zgromadzenie postanowiło także, że p. prof. Jan Tyszkiewicz otrzymuje tytuł Człowieka Dialogu 2012 za 'wielkie zasługi dla dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego i propagowanie wiedzy o Tatarach' w Polsce.

Walne Zgromadzenie dokonało także zmiany siedziby i przedyskutowało sprawy ważne dla funkcjonowania Rady.

fot. Michał Łyszczarz


Walne Zgromadzenie 1.12.2012
ZAPROSZENIE
NA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW

Zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów poświęcone wyborom nowych władz w kadencji 2012-2014.
Walne zgromadzenie odbędzie się 1 grudnia 2012 r. (sobota) w domu prowicjalnym księży werbistów w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 90 o godz. 1100 (I-y termin, godz. 1130 – II-i termin).
PEŁNE ZAPROSZENIE JAKO PLIK PDF

Życzenia z okazji Kurban Bajram

 Orędzie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

 

Orędzie na zakończenie ramadanu - Id al-Fitr 1432 Hidżry / 2011 A.D.
Wychowanie młodych chrześcijan i muzułmanów do sprawiedliwości i pokoju


Życzenia z okazji zakończenia ramadanu oraz święta Id al-Fitr

 


Zmarł Józef Jusuf KONOPACKI

 


XII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce -
sprawozdanie z obchodów w Katowicach
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, w tym roku odbył się na Górnym Śląsku 27 stycznia przy Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach już po raz trzeci. Grupę inicjatywną tworzą ks. dr Tadeusz Czakański z ramienia archidiecezji, o. dr Witosław Sztyk, JM rektor WSD OFM, przedstawiciele Ruchu Focolari na Śląsku, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Śląskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej.

Więcej na ten temat w sprawozdaniu...

 


XII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce -
homilia ks. bp. Grzegorza Rysia (Kraków)
To już dwunasty Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Ma on swój temat, który trzeba na początku przytoczyć, bo tłumaczy dobór czytań: „Chrześcijanie i muzułmanie razem – poparcie dla duchowego wymiaru człowieka”. Temat sugeruje, że jest to nasze wspólne dzieło. Ale co to znaczy, popierać duchowy wymiar człowieka? Co to znaczy dla nas, chrześcijan? Co to znaczy dla was, muzułmanów?

Cała homilia tutaj...

 


"Islam europejski - Bośnia", Biblioteka Śląska, 17.05.2012
17.05.2012 godz.1600
spotkanie
ISLAM EUROPEJSKI - BOŚNIA

Biblioteka Śląska, sala Parnassos, pl. Rady Europy 1, Katowice

W programie:
  • - prof. dr hab. Jan Malicki - otwarcie spotkania
  • - dr Marek Moroń - słowo wstępne, odczytanie adresów Wielkiego Muftiego Bośni - Mustafy Cerica oraz Muftiego MZR w RP - Tomasza Miśkiewicza
  • - Asim Zubčević - Uniwersytet w Sarajewie - referat: A short journey into the history of Bosnia and back
  • - Dževada Šuško - Centrum Edukacyjne dla Kobiet "Nahla" w Bośni - referaty: Indigenous European Muslim People: Bosnian Muslims today oraz Nahla: an NGO dedicated to education and research

Wystapienia zakończy dyskusja o historii i współczesności islamu w wydaniu europejskim.Życzenia RWKM na Wielkanoc 2012

 


XII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce -
sprawozdanie z obchodów centralnych w Warszawie
„Chrześcijanie i muzułmanie – poparcie dla duchowego wymiaru człowieka” to hasło tegorocznego Dnia Islamu w Kościele katolickim, obchodzonego w Polsce już po raz dwunasty. Temat Dnia Islamu tradycyjnie nawiązywał do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, skierowanego do wyznawców islamu na zakończenie postu w miesiącu ramadan w 2011 roku.

Więcej na ten temat w sprawozdaniu...

 
Wykład prof. Selima Chazbijewicza

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN zaprasza
na część naukową swego posiedzenia, w której


dr hab. prof. UWM Selim CHAZBIJEWICZ
wygłosi referat pt.
"Stan badań nad polskimi Tatarami"

5 marca 2012 r., godz. 12.00
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, sala 2513 (XXV piętro)


   
7th ASEM Interfaith Dialogue, Manila 13-14.10.2011 - sprawozdanie
Sekretarz Rady, dr Agata Skowron-Nalborczyk uczestniczyła jako przedstawicielka Polski w konferencji europejsko-azjatyckiej na temat dialogu międzyreligijnego, a także odwiedziła lokalną wspólnotę muzułmańską.


Więcej w sprawozdaniu z konferencji...

 

XII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

 Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Inspirowani przesłaniem Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie ramadanu, tegoroczny Dzień Islamu obchodzimy pod hasłem "Chrześcijanie i muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka". Źródłem wielkości człowieka w obu tradycjach jest jego Boskie pochodzenie. W chrześcijaństwie wyraża się ono w stworzeniu na obraz i podobieństwo Boga oraz w tajemnicy wcielenia Jezusa Chrystusa. W islamie wyjątkowy status człowieka wynika z powołania do posłusznego realizowania funkcji namiestnika Boga na ziemi. Niezależnie od różnic antropologicznych obie religie łączy zależność od Stwórcy.

Tegoroczną refleksję nad duchowym wymiarem człowieka katolicy i muzułmanie w Polsce podejmują w kontekście dynamicznych procesów kulturowych i przemian społeczno-politycznych. Bez wątpienia ogromnym wyzwaniem dla ludzi wierzących są galopujące procesy laicyzacyjne, próbujące sprowadzić człowieka wyłącznie do poziomu materialnego, a religię przesunąć na margines życia społecznego lub zamknąć całkowicie w sferze prywatnej.

WWymiar duchowy pomaga człowiekowi rozwijać się, korygować postawę wobec Boga oraz kształtować właściwą relację do drugiej osoby. W zdecydowany sposób wyraża to chrześcijańskie przykazanie miłości. Podobnie brzmi islamskie przesłanie, do którego odwołuje się dokument autorstwa muzułmanów „Jednakowe słowo dla nas i dla was” z 2007 roku. Czytamy w nim: "Miłość bliźniego jest integralną częścią wiary w Boga i miłości Boga, ponieważ w islamie bez miłości bliźniego nie ma prawdziwej wiary w Boga i prawości". Duchowy wymiar odgrywa także istotną rolę w wychowaniu człowieka. W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju papież Benedykt XVI podkreślił znaczenie wiary w wychowaniu młodzieży, twierdząc, że "to nie ideologie zbawiają świat, lecz jedynie wpatrywanie się w żyjącego Boga". Duchowa strona człowieka uwrażliwia go na transcendencję, a przez to pozwala odkrywać znaczenie prawdy, sprawiedliwości, wolności i pokoju oraz przekazywać je przyszłym pokoleniom.

Pomijanie duchowego wymiaru człowieka czyni go uboższym, prowadząc do odrzucenia Boga i ludzi. Konsekwencje takiego czynu widoczne są w nasilających się w różnych częściach świata aktach przemocy. Z niepokojem obserwujemy trudną sytuację chrześcijan w Pakistanie, a szczególnie losy Asii Bibi. Ze smutkiem przyjmujemy eskalację ataków w Nigerii, będącej kolejnym krajem, w którym religię wykorzystuje się w konflikcie etnicznym i politycznym. Bolejemy zwłaszcza nad wyrazami nietolerancji w Polsce, czego przykładem była próba podpalenia Centrum Muzułmańskiego w Białymstoku w sierpniu 2011 roku. Rada potępia te i wszelkie inne formy islamofobii i chrystianofobii.

W ubiegłym roku obserwowaliśmy wolnościowy zryw ludów arabskich. Nie tracimy nadziei, że solidarność muzułmańsko-chrześcijańska, której byliśmy świadkami na Placu At-Tahrir w Kairze, nie była tylko potrzebą chwili, lecz stanie się stałym elementem w relacjach między wyznawcami obu religii. Podobnie jak w Nigerii, gdzie przemocy terrorystów sprzeciwiają się młodzi muzułmanie i chrześcijanie, pomagając sobie nawzajem w obronie kościołów i meczetów. Mamy też nadzieję, że wysiłki naszej Rady, podejmowane na rzecz wzajemnego zrozumienia i zgodnego współistnienia, zainspirują do refleksji nad możliwością pokojowych kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich i staną się zaproszeniem do wejścia na drogę dialogu.

Jesteśmy przekonani, że obecny Dzień Islamu przypomni katolikom i muzułmanom o ich wielkim duchowym potencjale, który jest nie tylko darem, ale także zadaniem, jakie ludzie wierzący mają wobec Boga, człowieka i świata.

W imieniu Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

ks. Adam Wąs SVD - współprzewodniczący ze strony katolickiej
Artur Konopacki - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

XV Dzień Judaizmu w KK - Rzeszów, Kraków, Warszawa 15-17.01.2012
Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael... (Rdz 32,29)
Nasza Rada otrzymała zaproszenie od Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów na obchody XV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Więcej na temat obchodów XV Dnia Judaizmu tutaj...

 
Życzenia RWKM na Boże Narodzenie 2011

 

Tydzień Spotkań Muzułmańsko-Chrześcijańskich, Białystok 26.11.2011 - sprawozdanie
W dn. 26.11.2011 w Białymstoku odbyło się trzecie już spotkanie w ramach Tygodnia Spotkań Muzułmańsko-Chrześcijańskich w Polsce. Nosiło ono tytuł "Miejsca święte w chrześcijaństwie i islamie"
Współorganizatorami były: Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, Muzułmański Związek Religijny w RP oraz Semaine de rencontres islamo-chrétiennes, Centrum Dialogu Kultur i Religii.

Więcej na ten temat w sprawozdaniu...

 

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>