Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Tydzień Spotkań Muzułmańsko-Chrześcijańskich 2011
26.11.2011 godz.1530
spotkanie
MIEJSCA ŚWIĘTE W CHRZEŚCIJAŃSTWIE I ISLAMIE
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Białystok, ul. Świerkowa 20, sala 125

Organizatorzy:
Współorganizatorzy:
Program:
- powitanie
- modlitwa
- miejsca święte w teologii chrześijańskiej - ks. dr Adam Wąs SVD (KUL, RWKM)
- miejsca święte chrześcijan na Podlasiu i ziemiach d. Wlk. Księstwa Litewskiego - prof. Józef Maroszek (UwB)
- miejsca święte w teologii muzułmańskiej - mgr Jarosław Banasiak
- miejsca święte muzułmanów na Podlasiu i ziemiach d. Wlk. Księstwa Litewskiego - dr Artur Konopacki (UwB, RWKM, MZR)
- agapa
Patronat medialny:


Międzyreligijne spotkanie "Echo Asyżu", Kraków 24.11.2011
Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie uczestniczyli w międzyreligijnym spotkaniu w intencji pokoju, które odbyło się 24 listopada w Krakowie pod hasłem "Echo Asyżu".
"Przyszliśmy tutaj zatroskani o dwie najważniejsze wartości: pokój i dobro, dzięki którym możliwe jest wspólne dochodzenie do prawdy" - mówili przedstawiciele różnych religii. Spotkanie "Echo Asyżu" objął patronatem honorowym m.in. metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Organizatorem spotkania była m.in. archidiecezja krakowska, Polska Akcja Humanitarna, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie i krakowski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej.

Więcej na ten temat w tekście...

 

Sympozjum "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju" - Katowice 26.10.2011
- sprawozdanie
26 października 2011 - w przeddzień międzyreligijnego spotkania papieża Benedykta XVI z przedstawicielami chrześcijan różnych wyznań, wiernych światowych tradycji religijnych i ludzi dobrej woli w - w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się Międzyreligijne Sympozjum Naukowe pod hasłem "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju".
Więcej na ten temat w sprawozdaniu z sympozjum...

 


Życzenia z okazji zakończenia ramadanu oraz święta Id al-Fitr

 Orędzie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

 

Orędzie na zakończenie ramadanu - Id al-Fitr 1432 Hidżry / 2011 A.D.
Chrześcijanie i muzułmanie: Poparcie dla duchowego wymiaru człowieka


Konferencja naukowa 19-21.06.2011

 Prof. Krzysztof Grygajtis (1953-2011)

 


      Prof. Krzysztof Grygajtis urodził się 2 listopada 1953 r. w Legnicy. Zajmował się problematyką Europy Środkowo-Wschodniej. Pracował w Instytucie Historii PAN, gdzie specjalizował się w problematyce osadniczej i w kartografii historycznej pod kierunkiem lwowskich uczniów prof. Eugeniusza Romera.
      Doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy Dzieje osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich, litewskich i ruskich do końca XVIII w. (druk: Osadnictwo Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim od XIV do XVIII w., "Rocznik Tatarów Polskich", t. 8, Gdańsk 2003). Rozprawę habilitacyjną napisał uczęszczając na seminarium prof. Jacka Sobczaka. Kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się w 2002 r., na podstawie rozprawy Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX w. (Częstochowa 2001). Od początku związany z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów, przez wiele lat był członkiem Komisji Rewizyjnej.
      Zainteresowania naukowe przekładały się na żywe uczestnictwo w spotkaniach społeczności tatarskiej.

      Zapamiętamy Profesora jako zawsze życzliwego i pogodnego człowieka.
            w imieniu Rady
            Artur Konopacki
            współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Życzenia RWKM na Wielkanoc 2011

 

XI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

- Program obchodów centralnych
- Uroczystości lokalne


Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

26 stycznia przypada XI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. W 2001 roku Konferencja Episkopatu Polski z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów wpisała to wydarzenie do oficjalnego kalendarza Kościoła w naszym kraju. Temat tegorocznego Dnia brzmi: Chrześcijanie i muzułmanie: razem, by przezwyciężyć przemoc między wyznawcami różnych religii. Jest on niezwykle aktualny w czasie, gdy nasila się zarówno przemoc fizyczna wobec wyznawców różnych religii - zwłaszcza chrześcijan i szyitów w Iraku, Koptów w Egipcie oraz zwolenników ahmadijji w Indiach, jak i ataki słowne na wierzących oraz zaangażowanych w dialog międzyreligijny także w Europie.

Podstawą chrześcijańskiej etyki jest głoszone przez Jezusa Chrystusa przykazanie miłości obejmujące wszystkich: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5,44). Za wszelkie akty przemocy dokonane w imię Boga i religii Kościół rzymskokatolicki przepraszał szczególnie na przełomie tysiącleci słowami i gestami Jana Pawła II. Także ortodoksyjny islam nie pozwala na nieuzasadnione stosowanie przemocy. Koran nakazuje szacunek do każdego człowieka bez względu na rasę i status społeczny. Nie legitymizuje agresji, głosząc, że "Nie ma przymusu w religii" (2:256). To nadinterpretacja koranicznego przesłania prowadzi do wypaczeń i nadużyć.

W kontekście noworocznej tragedii chrześcijan w Aleksandrii, na uwagę zasługują wyrazy solidarności muzułmanów ze społecznością koptyjską. Wielu egipskich wyznawców islamu - w tym politycy, duchowni i artyści - uczestniczyło w liturgii bożonarodzeniowej, stanowiąc żywe tarcze osłaniające Koptów i ich kościoły. Również we Francji przywódca tamtejszych muzułmanów wziął udział w koptyjskiej liturgii. Zamach w Aleksandrii potępiła Organizacja Konferencji Islamskiej. W czasie Bożego Narodzenia muzułmanie strzegli chrześcijańskich miejsc kultu także w Indonezji.

Odnotować należy również fakt, że w połowie 2010 roku saudyjscy ulemowie potępili finansowanie działań terrorystycznych, a Parlament Europejski 20 stycznia 2011 roku wydał rezolucję w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów z ubolewaniem przyjęła wiadomość o zawieszeniu przez kairski uniwersytet Al-Azhar dialogu ze Stolicą Apostolską. Nadzieję na dalszą współpracę również w przezwyciężaniu przemocy daje ożywienie "Ducha Asyżu". W tym roku, 27 października, mija dwudziesta piąta rocznica spotkania, które z inicjatywy Jana Pawła II zgromadziło wielu przedstawicieli różnych tradycji religijnych oraz uświadomiło wierzącym współodpowiedzialność za pokój na świecie. Udział w jubileuszowych uroczystościach zapowiedział Benedykt XVI, który zaprosił na nie także przywódców innych wyznań i religii. Planowane spotkanie ma być wyraźnym znakiem sprzeciwu wobec "wykorzystywania przesłania religijnego do uprawomocnienia przemocy". Na uwagę zasługuje również inicjatywa króla Jordanii, Abdullaha II, przyjęta 20 października 2010 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by co roku pierwszy tydzień lutego obchodzić jako Światowy Tydzień Międzyreligijnej Harmonii.

W imieniu Rady apelujemy o propagowanie dialogu międzyreligijnego oraz życzymy Bożego błogosławieństwa, inspiracji i sił w podejmowaniu prac na rzecz pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii w Polsce i na świecie.

W imieniu Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

ks. Adam Wąs SVD - współprzewodniczący ze strony katolickiej
Artur Konopacki - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Życzenia RWKM na Boże Narodzenie 2010

Po Walnym Zgromadzeniu Rady 20.11.2010

W dn. 20.11.2010 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Rady Wspólnej katolików i Muzułmanów.

Dokonano na nim wyboru władz Rady - ponownie współprzewodniczącymi zostali:
  • * ze strony katolickiej - ks. dr Adam Wąs SVD
  • * ze strony muzułmańskiej dr Artur Konpacki

Na kolejną kadencję wybrani zostali także:
  • - Halina Szahidewicz (skarbnik)
  • - Agata Skowron-Nalborczyk (sekretarz generalny)
  • - ks. dr Stanisław Grodź SVD (członek Zarządu)

Walne Zgromadzenie postanowiło także, że p. Halina Szahidewicz otrzymuje tytuł Człowieka Dialogu 2010 za 'wielkie zasługi dla dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego' w Polsce.

Walne Zgromadzenie dokonało także zmiany siedziby oraz dokonało korekty w statucie Rady.
NOWY STATUT JAKO PLIK PDF


fot. Michał Łyszczarz

Walne Zgromadzenie 20.11.2010
ZAPROSZENIE
NA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW

Zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów poświęcone wyborom nowych władz w kadencji 2010-2012.
Walne Zgromadzenie odbędzie się 20 listopada 2010 r. (sobota) w Centrum Islamu w Warszawie przy ul. Wiertniczej 103 o godz. 1100 (I-y termin, godz. 1115 – II-i termin).
PEŁNE ZAPROSZENIE JAKO PLIK PDF


Tydzień Spotkań Muzułmańsko-Chrześcijańskich 2010
20.11.2010 godz.1600
spotkanie
KOŚCIÓŁ I MECZET - MIEJSCA ŚWIĘTOWANIA CHRZEŚCIJAN I MUZUŁMANÓW
Aula Wielka Bobolanum, Warszawa, ul. Rakowiecka 61

(wejście od ul. św. A. Boboli)
Organizatorzy:
Współorganizatorzy:
Program:
- powitanie
- modlitwa
- kościół - wyjaśnienie telogiczne znaczenia miejsca i jego wyposażenia - o. dr Tomasz Ludwisiak SJ (Collegium Bobolanum)
- kościoły w różnych miejscach świata i różnych odłamach chrześcijaństwa - arch. Małgorzata Pastewka
- meczet - wyjaśnienie telogiczne znaczenia miejsca i jego wyposażenia - dr Artur Konopacki (RWKM, MZR)
- meczety w różnych miejscach świata - Małgorzata Redlak (Muzeum Narodowe)
Patronat medialny:
Życzenia RWKM na Wielkanoc 2010
 

Oświadczenie Zarzadu RWKM w sprawie budowy meczetu w Warszawie 29.03.2010
Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w związku z budową Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów wyraża swoje zaniepokojenie w związku z zamieszaniem wokół budowy Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie.

Rada podkreśla, że zgodnie z art. 53 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 19 ust. 6 ustawy z 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania każda oficjalnie uznana religia w Polsce posiada prawo do wznoszenia budowli sakralnych.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów wyraża także zaniepokojenie faktem, że tego typu zamieszanie ma miejsce w ojczyźnie Jana Pawła II, który jako papież odwiedził meczet oraz wykonywał liczne przyjazne gesty wobec muzułmanów i wielu z nich wyrażało swój żal po jego śmierci.

ks. dr Adam Wąs SVD, współprzewodniczący Rady ze strony katolickiej
dr Artur Konopacki, współprzewodniczący Rady ze strony muzułmańskiej

Sprawozdanie z X Dnia Islamu
Dzień Islamu ma 10 lat!
Relacja z centralnych obchodów X Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce

26 stycznia 2010 roku obchodzono w naszym kraju X Dzień Islamu. Centralne  uroczystości, które odbyły się w Warszawie w Domu Parafialnym przy katedrze św. Floriana, zgromadziły wielu przedstawicieli środowisk katolickich i muzułmańskich.

Dźwięki muzyki orientalnej wprowadzały uczestników w atmosferę jubileuszowego spotkania, przebiegającego pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie – zjednoczeni w przezwyciężaniu ubóstwa”. Licznie zebranych gości przywitał ks. bp Romuald Kamiński. Wyrażając wdzięczność za przyjęcie zaproszenia skierowanego do uczestników w imieniu Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, ks. biskup nawiązał do tegorocznego tematu i samego Jubileuszu. Zaznaczył, że „mimo oficjalnego charakteru tego wydarzenia, w spotkaniach z okazji Dnia Islamu panuje ciepła i domowa atmosfera”. 

Z historią całego przedsięwzięcia zapoznała uczestników Agata Skowron-Nalborczyk, Sekretarz Generalny RWKiM, podkreślając rolę, jaką w ustanowieniu Dnia Islamu odegrała Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. Z racji Jubileuszu część formalna była dłuższa niż zwykle, ale zawierała wiele słów serdecznych i ważnych. Ks. abp Henryk Hoser podkreślił znaczenie dialogu międzyreligijnego, który pomaga chrześcijanom i muzułmanom odkrywać to, co ich łączy. Wskazując na więzi wiary w jednego Boga, arcybiskup mówił także o spoczywającym na chrześcijanach i muzułmanach obowiązku przypominania światu o Bogu oraz zachęcił wyznawców obu religii, aby żyli jak bracia.

Do tematu tegorocznego spotkania oraz do wartości dialogowych, pielęgnowanych w naszym kraju przez muzułmanów i katolików nawiązał również Mufti RP Tomasz Miśkiewicz. Natomiast Nasser A. Albraik, ambasador Arabii Saudyjskiej, przemawiając w imieniu Korpusu Ambasadorów Państw Muzułmańskich w Polsce wskazał na możliwości  pokojowego współistnienia islamu i muzułmanów z innymi religiami i ich wyznawcami. Kolejne wystšpienie było niespodziankš, którš obecni w auli katolicy przyjęli jako prezent na „10. urodziny Dnia Islamu”. Samir Ismail, Przewodniczący Ligi Muzułmańskiej w RP ogłosił, że w meczetach i centrach kultury muzułmańskiej w Polsce będzie obchodzony  „Dzień Chrześcijaństwa”.

W drugiej części spotkania uczestnicy wysłuchali biblijnych i koranicznych fragmentów dotyczących ubóstwa. Sharif Nazar z Centrum Kultury Muzułmańskiej w Warszawie wyrecytował wersety Koranu w języku arabskim, które następnie przetłumaczono na język polski.

Przesłanie Ksiąg Świętych stanowiło podstawę „dwugłosu”, w którym Artur Konopacki i Bogusław R. Zagórski ze strony muzułmańskiej oraz ks. Zbigniew Sobolewski ze strony katolickiej wskazali, jak rozumiane jest ubóstwo w obu tradycjach, a także zasygnalizowali sposoby jego przezwyciężania.

Praktycznym dopełnieniem dwugłosu było wystąpienie Iwony Flisikowskiej, która omówiła katolicko-muzułmański projekt wsparcia sierocińców w Jerozolimie i Betlejem. W „Domu Pokoju” – jak nazywają się te placówki – schronienie znajdują dzieci niezależnie od wyznawanej religii. Do projektu nawiązał również ambasador Palestyny Khaled Soufan, którego przesłanie odczytano po prezentacji projektu.

Dzieci żyjące w trudnej sytuacji materialnej oraz wszelkie objawy ubóstwa w świecie uczestnicy włączyli do swoich modlitw. Spontaniczną modlitwę muzułmańską, du’a poprowadził mufti Tomasz Miśkiewicz, natomiast ze strony chrześcijańskiej odmówiono modlitwę wiernych zakończoną „Ojcze nasz”. Punktem kulminacyjnym było przekazanie sobie „znaku pokoju” przez wszystkich uczestników spotkania. W duchu serdeczności, dialogu i zatroskania o ubogich, uczestnicy kontynuowali jubileuszowe spotkanie na poczęstunku, wymieniając doświadczenia i czyniąc plany na przyszłość.

ks. Adam Wąs SVD
współprzewodniczący RWKiM ze strony katolickiej
Galeria X Dzień Islamu
                                                                              

X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce


Zbliża się jubileuszowy, X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Jak zawsze obchodzony będzie 26 stycznia – dzień po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (poprzedzonego XIII Dniem Judaizmu). Jest to inicjatywa wyjątkowa w ramach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego na świecie, bowiem już w 2000 r. została wpisana do oficjalnego kalendarza Kościoła w Polsce. Od samego początku Dzień Islamu jest związany z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów, w której narodził się pomysł organizowania go.

Czytaj całość...
Oświadczenie
Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Jubileuszowy, X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce przypada na 26 stycznia 2010 roku. Idea Dni Islamu wyszła od Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, a w 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski wpisała to wydarzenie do oficjalnego kalendarza Kościoła katolickiego w naszym kraju, powierzając organizację Dnia Islamu Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.
Idea dialogu chrześcijan i muzułmanów w Polsce, obecna wyraźniej pod koniec XX w., nawiązuje do ponad trzechsetletniej tradycji obecności muzułmanów i tolerancyjnej postawy ludności chrześcijańskiej wobec nich.
Czytaj całość...


Życzenia na Boże Narodzenie 2009


Tydzień Spotkań Chrześcijańsko-Muzułmańskich

Święta w chrześcijaństwie i islamie

spotkanie 14.11.2009
aula Bobolanum, Warszawa

Chrześcijanie i muzułmanie polscy opowiedzieli o swoich świętach i świętowaniu w czasie popołudniowej sesji, która odbyła się 14 listopada 2009 r. w auli PWT Bobolanum przy ulicy Rakowieckiej 61 w Warszawie.

Spotkanie zorganizowały Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów oraz Papieski Wydział Teologiczny sekcja Bobolanum przy współpracy gminy muzułmańskiej w Białymstoku i Centrum Dialogu Kultur i Religii księży werbistów. Odbyło się ono w ramach Tygodnia Spotkań Chrześcijańsko-Muzułmańskich (SERIC - Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes).

"Tydzień Spotkań Chrześcijańsko-Muzułmańskich" jest inicjatywš francuskiej Grupy Przyjaźni Muzułmańsko-Chrześcijańskiej (Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne - GAIC), zapoczštkowanš w 1997 r., w którš od kilku lat włšczajš się kolejne grupy, stawiajšce sobie podobny cel (czyli budowanie przestrzeni przyjaźni między muzułmanami i chrześcijanami) z innych państw Europy oraz Afryki Północnej. W tym roku po raz pierwszy "Tydzień" zagościł w Polsce.

Czytaj całość...


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>