Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Polskie tłumaczenie przesłania
Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
na koniec Ramadanu 2022
Drukuj E-mail

PAPIESKA RADA ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Przesłanie na miesiąc Ramadan oraz 'Id al-Fitr 1443 H./2022 A.D.

Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki

Drodzy Bracia i Siostry muzułmanie!

Jak wszyscy wiemy, pandemia Covid-19 pozbawiła życia miliony osób na całym świecie, nie oszczędzając też członków naszych rodzin. Inni z kolei zachorowali i wyzdrowieli, do-świadczyli jednak długotrwałego cierpienia i bólu w następstwie działania wirusa. W tym czasie, gdy obchodzicie Ramadan zwieńczony świętem 'Id al-Fitr, myśli nasze zwracają się z wdzięcznością do Boga Wszechmogącego, który nas wszystkich zachował w swojej Opatrzności. Ze smutkiem ale i nadzieją modlimy się także za umarłych i chorych.

Pandemia i jej dramatyczne skutki, odczuwane przez nas w każdym aspekcie naszego życia, na nowo skierowały naszą uwagę na jeden z jakże istotnych jego elementów: dzielenie się. Dlatego Przesłanie, które z radością kierujemy do każdej i każdego z Was, wydało nam się dobrą okazją, aby ten temat poruszyć.

Wszyscy korzystamy z Bożych darów: powietrza, wody, życia, pożywienia, schronienia, owoców rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych, efektów postępu naukowego i technologicznego na różnych polach i w rozmaitych zastosowaniach, nieustającego odkrywania tajemnic wszechświata...

Świadomość Bożej hojności i obfitości Jego darów napełnia nasze serca wdzięcznością do Niego, a jednocześnie jest dla nas zachętą do dzielenia tych darów z naszymi braćmi i siostrami, znajdującymi się w jakiegokolwiek rodzaju potrzebie. Ubóstwo i sytuacja niepewności, w jakiej znalazło się wielu ludzi na skutek utraty pracy i trudności ekonomiczno-społecznych związanych z pandemią, czyni obowiązek dzielenia się jeszcze pilniejszym.

Najbardziej zasadniczą motywacją do dzielenia się jest świadomość, że wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy jest darem Boga, a zatem nasze talenty powinniśmy oddawać w służbę wszystkich naszych braci i sióstr, oferując im to, co mamy.

Dzielenie się przyjmuje najlepszą formę wówczas, gdy płynie z autentycznej empatii i rozumnego współczucia wobec innych. Nowy Testament stawia tu przed nami istotne wyzwanie: "Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą." (1J 3,17-18).

Dzielenie nie ogranicza się jednak wyłącznie do dóbr materialnych. Zakłada ono przede wszystkim wzajemne dzielenie radości i smutków, które są częścią ludzkiego życia. Święty Paweł zachęcał chrześcijan Rzymu: "Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą" (Rz 12,15). Papież Franciszek ze swojej strony zaznaczył, że smutek, gdy jest z kimś dzielony, zmniejsza się o połowę, radość natomiast, gdy jest dzielona, podwaja się (zob. spotkanie z uczniami szkół Scholas Occurrentes, 11 maja 2018 roku).

Empatia skłania nas, aby dzielić postawy i uczucia związane z ważnymi wydarzeniami, czy to radosnymi czy smutnymi, w życiu naszych krewnych, przyjaciół i sąsiadów - także tych, którzy wyznają inną religię - ich radości stają się naszymi, ich smutki także przyjmujemy za własne.

Do wspólnie przeżywanych radości należą narodziny dziecka, wyzdrowienie z choroby, sukcesy na studiach w pracy czy w przedsięwzięciach finansowych, bezpieczny powrót z podróży i z pewnością wiele innych. Dla osób wierzących jest jeszcze jedna szczególna okazja do radości: świętowanie ważnych świąt religijnych. Kiedy odwiedzamy wówczas naszych przyjaciół i sąsiadów innej religii lub składamy im życzenia, dzielimy ich radość bez konieczności przyjmowania religijnego wymiaru świętowanej tej okazji za własny.

Wspólnie przeżywane smutki to, przede wszystkim, śmierć bliskiej osoby, choroba członka rodziny, utrata pracy, niepowodzenie w projekcie lub biznesie, kryzys w rodzinie skutkujący nieraz jej rozpadem. W oczywisty sposób potrzebujemy bliskości naszych przyjaciół i solidarności nam okazywanej bardziej jeszcze w momentach kryzysu i zmartwienia niż w okresach radości i pokoju.

Mamy nadzieję, drodzy nasi bracia i siostry muzułmanie, że nie ustaniemy w dzieleniu radości i smutków wszystkich naszych bliźnich i przyjaciół - albowiem Miłość Boża obejmuje każdego człowieka i rozlewa się na cały wszechświat.

Jako znak naszego wspólnego człowieczeństwa i braterstwa, które z niego płynie, życzymy Wam spokojnego i owocnego Ramadanu oraz radosnego święta 'Id al-Fitr.

Z Watykanu, 18 lutego 2022 roku

kardynał Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J. - Przewodniczący
ks. Prałat Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage - Sekretarz

tłum.: Natalia Wizimirska (RWKiM)