Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce Drukuj E-mail


Zbliża się jubileuszowy, X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Jak zawsze obchodzony będzie 26 stycznia – dzień po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (poprzedzonego XIII Dniem Judaizmu). Jest to inicjatywa wyjątkowa w ramach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego na świecie, bowiem już w 2000 r. została wpisana do oficjalnego kalendarza Kościoła w Polsce. Od samego początku Dzień Islamu jest związany z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów, w której narodził się pomysł organizowania go.

Oczywiście idea dialogu chrześcijan i muzułmanów jest obecna w Polsce dłużej niż 10 lat. Związana jest ona z ponad 300-letnią tradycją osadnictwa Tatarów na ziemiach dzisiejszej Polski i tolerancją religijną, z jaką się tu spotykali. Już na początku lat 80. XX w. w parafii św. Zofii przy ul. Żytniej w Warszawie odbywały się międzyreligijne spotkania służące wzajemnemu poznaniu się wyznawców różnych religii i muzułmanie także brali w nich udział. W duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji odbywały się też Pieniężnieńskie Spotkania z Religiami zapoczątkowane w 1985 r. „Dniem muzułmańskim”.
W grudniu 1994 r. ks. bp Władysław Miziołek odprawił w kościele św. Aleksandra w Warszawie mszę św., w której uczestniczyli również wyznawcy islamu, modląc się ze zgromadzonymi w intencji pokoju na świecie. Współorganizatorem tego wydarzenia, jak również chrześcijańsko-muzułmańskiego spotkania w kościele akademickim św. Anny w Warszawie w dniu 17 stycznia 1997 roku była Fundacja D.O.M, która w znacznej mierze przyczyniła się do powstania Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. To nowopowstała Rada przedstawiła pomysł zorganizowania Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, a Fundacja na czele z jej prezesem, Zdzisławem Bieleckim, (jednocześnie wtedy współprzewodniczącym Rady ze strony katolickiej) była przez kilka lat współorganizatorem Dnia Islamu.
Wydarzeniem poprzedzającym bezpośrednio Dzień Islamu była odprawiona 26.01.2000 w kościele Św. Krzyża w Warszawie Msza św. w intencji pokoju na świecie i jedności chrześcijan, w czasie której obecni byli muzułmanie. W następnym roku tego samego dnia odbyły się obchody pierwszego Dnia Islamu, w których wzięli udział obok polskich muzułmanów także ambasadorzy państw muzułmańskich, a Mszy Św. w intencji pokoju i poszanowania życia ludzkiego przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. dialogu z islamem. W latach 2002-2006 centralne obchody Dnia Islamu w Warszawie odbywały się w parafii św. Andrzeja Boboli oo. jezuitów, potem w domu Amicis im. ks. Jerzego Popiełuszki, a od 2009 r. w domu parafialnym przy kościele św. Floriana. Od 2007 r. obchodom przewodniczy ks. bp Romuald Kamiński, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP.
Od lat odbywają się także lokalne obchody Dnia Islamu w innych miastach. Okazyjnie zorganizowano je w Olsztynie (2001), Opolu (2002) i Poznaniu (2008), a w latach 2003–2008 także w Pieniężnie; natomiast regularnie odbywają się w Lublinie (od 2003 r.) i Krakowie (od 2004 r.). W tym roku po raz pierwszy chrześcijanie i muzułmanie spotkają się również w Katowicach.
Centralne obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce wykształciły już swoją strukturę – zazwyczaj odczytywane są fragmenty Ksiąg Świętych, Biblii i Koranu, jest część modlitewna i panelowa. Organizują je Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. Tematyka spotkań związana jest z przesłaniem kierowanym co roku przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów z okazji zakończenia miesiąca postu, ramadanu – w tym roku spotkania odbywają się pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułmanie – zjednoczeni w przezwyciężaniu ubóstwa”.

  Program

 Obchody lokalne