Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

IV Dzień Islamu -2004 Drukuj E-mail
Czwarty Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 2004

W przygotowania do Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce zaangażowani byli zarówno katolicy jak i muzułmanie. Organizatorami Dnia są: Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów.

SŁOWO Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Dialogu Katolików i Muzułmanów

Siostry i Bracia,

Kościół katolicki w Polsce i jego pasterze, odczytując w duchu soborowym "znaki czasu", zachęcają wszystkich wiernych do modlitwy i refleksji na temat tego, co wspólne, i tego, co łączy nas z wyznawcami islamu. IV Dzień Islamu obchodzony z woli biskupów ma już w Polsce swoją tradycję i jak poprzednie stwarza okazję do spotkań ludzi obu wspólnot, do wymiany informacji, która powinna rozwiewać stereotypy, uprzedzenia i wzajemne obawy.

Papież Jan Paweł II w swoim przemówieniu 6 maja 2001 r. w meczecie Umajjadów w Damaszku stwierdził, że "dialog międzyreligijny jest najbardziej owocny, kiedy wypływa z doświadczenia «życia razem» na co dzień w tym samym środowisku i kulturze".

To pozytywne i wielowiekowe doświadczenie koegzystencji i wzajemnego wzbogacania kultur w Rzeczpospolitej stanowi dziś szczególną wartość, którą możemy się dzielić z innymi. Służy w pewnym sensie jako model dialogu i współżycia oraz współtworzenia kultury. Jesteśmy również jako członkowie rodziny ludzkiej i wyznawcy jednego Boga zobowiązani do troski o wartości podstawowe, jakimi są: godność człowieka, poszanowanie dla życia od chwili poczęcia do naturalnego zgonu i pokój. Jan XXIII, papież dobroci, w swojej encyklice Pacem in terris uczy nas, że ten pokój można zbudować na czterech filarach: prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności.

Dziś szczególnie nam potrzeba dialogu i wzajemnego szacunku. Niech temu celowi służy Dzień Islamu. Głębsze poznanie żródeł naszej wiary, świętych tekstów - Biblii i Koranu uczy nas, że nie może być żadnego usprawiedliwienia dla walki i terroru w imię Boga, ponieważ nasz Bóg jest "Bogiem pokoju". Czas niepokoju wzywa nas do budowania pokoju dziś.

W tym roku Komitet do spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów przygotowały na IV Dzień Islamu w Kościele Katolickim poszerzoną informację o: historii obecności muzułmanów w Polsce, historii obchodów Dnia Islamu w naszym kraju oraz działalności Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Spotykając się tego Dnia na płaszczyźnie wiary, módlmy się o Boży dar wzajemnego szacunku i pokoju, o siłę do wewnętrznej przemiany, która zaowocuje w bratniej relacji miłości.

Bp Tadeusz Pikus Przewodniczący Komitetu Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Członek Zarządu Głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów