Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

V Dzień Islamu - 2005 Drukuj E-mail
Centralne obchody V Dnia Islamu odbyły się 26 stycznia w Warszawie. W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego chrześcijanie i muzułmanie modlili się w intencji pokoju, szacunku dla człowieka i współpracy między religiami. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski, jest pionierską inicjatywą tego rodzaju w skali światowej.

- Idea dialogu międzyreligijnego zdecydowanie sprzeciwia się fanatycznej i fundamentalistycznej postawie człowieka religijnego. Albowiem nie urzeka nas już ani "ogień i miecz" w imię Boga, ani "humanistyczna i bezbożna miłość bliźniego" - oświadczył bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.

Na początku spotkania zostały odczytane fragmenty orędzia Jana Pawła II na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju. Odczytano również telegram od abp. Józefa Kowalczyka. - Ileż wspólnych wartości odnajdujemy w religiach monoteistycznych, a zwłaszcza w chrześcijaństwie i islamie - napisał nuncjusz apostolski. - Winny być one odczytywane, promowane i stanowić płaszczyznę wzajemnego zbliżenia. W duchu obrony tych samych wartości trzeba konkretnie przeciwstawiać się istniejącym tendencjom, zmierzającym do budowania murów i podziałów - podkreślił abp Kowalczyk.

Religie nie nawołują do przemocy

Po części oficjalnej odbyła się część modlitewna, rozpoczęta modlitwami odmówionymi przez bp. Pikusa i Ahmeda Saeeda, przedstawiciela Rady Imamów Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Następnie zostały odczytane po arabsku i polsku fragmenty Koranu i Ewangelii.

- Żadna z religii monoteistycznych nie nawołuje do złego czynu, ani do przemocy wobec ludzi - przekonywał w nadesłanym przesłaniu mufti RP Tomasz Miśkiewicz, który nie mógł przybyć osobiście z powodu pielgrzymki do Mekki. Jego zdaniem to sami ludzie czasem wykorzystują religię do swoich celów. Przypomniał też, że - zgodnie z Koranem - nie ma przymusu w dziedzinie religii, dlatego każdej religii należy się szacunek i zrozumienie.

Natomiast bp Pikus w swym wystąpieniu stwierdził, że Dzień Islamu „coraz lepiej uświadamia i uczy nas, że losy ludzkie w planach Bożych i w ukrytej tęsknocie serca człowieczego nie znajdują swego szczęśliwego spełnienia ani w pogardzie Boga, ani w nienawiści człowieka. Losy ludzkie spełniają się w nierozłącznej miłości Boga i człowieka. Nie można bowiem jednocześnie kochać Boga i nienawidzić człowieka, czy też kochać człowieka i pogardzać Bogiem”.

Rozmowa sprzyja pokojowi

- Rozmowa i wzajemna wiedza o sobie bardzo często sprzyja pokojowi i pojednaniu, prowadzi do przezwyciężenia uprzedzeń i stereotypów - uważają członkowie Zarządu Głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Powstała w 1997 r., Rada działa na rzecz wzajemnego poznania obu religii i ich pokojowego współżycia. - Dialog międzyreligijny jest koniecznością w dzisiejszym świecie. Polska ma szanse odegrać w nim znaczącą rolę - czytamy w oświadczeniu wydanym 19 stycznia. Przypomina ono, że „muzułmanie zamieszkują tereny Polski i Litwy od przeszło 600 lat”.

- Niech łączy nas w tym dniu wiara w jedynego Boga, szacunek dla świata wspólnych wartości, a są nimi poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, rodzina i małżeństwo jako naturalny związek mężczyzny i kobiety oraz poszanowanie praw drugiego człowieka. Niech modlitwa o pokój i wspólne przeciwstawianie się złu dobrem łączy nas na drodze dialogu” - napisał bp Tadeusz Pikus w Słowie Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów na V Dzień Islamu.

Przywołał wezwanie Jana Pawła II, skierowane do chrześcijan i muzułmanów: „Razem uznajemy istnienie jednego, niepodzielnego Boga, stwórcy wszystkiego, co istnieje. Razem musimy głosić światu, że imię Boga jest >imieniem pokoju i wezwaniem do pokojuPokój<, zobowiązuje wszystkich do szukania prawdy, jedności i sprawiedliwości, gdyż te wartości pozwolą współistnieć na ziemi wyznawcom różnych religii”.

Bp Pikus wyraził też nadzieję, że „wspólnota i ufna modlitwa do Boga pozwolą na jeszcze większe zaangażowanie na rzecz poszukiwania Prawdy, pokoju oraz służby drugiemu w imię bratniej miłości”. Geneza Dnia Islamu - Geneza Dnia Islamu wiąże się z Tygodniem Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - przypomniał w rozmowie z KAI bp Pikus. - Gdy powstał Dzień Judaizmu, pojawiła się myśl, by tak jak poprzedzamy Tydzień Modlitw dniem starszych braci, tak zakończyć go dniem braci młodszych, a więc muzułmanów. Inicjatywa wyszła od Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, która poprosiła Konferencję Episkopatu Polski o wyznaczenie Dnia Islamu. Propozycja ta znalazła dobry oddźwięk wśród biskupów i została przyjęta.

- Dzień Islamu ma szerzyć wśród katolików w Polsce ideę dialogu z muzułmanami oraz służyć przezwyciężaniu wzajemnej niechęci i uprzedzeń, a także wskazywać na to, co wspólne - podkreśla Zdzisław Bielecki, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Modlitwy o pokój z udziałem katolików i muzułmanów odbywają się od 1994 r., z inicjatywy kierowanej przez Bieleckiego Fundacji Dzieło Odbudowy Miłości.

Tatarzy i Arabowie

W Polsce jest około 5 tysięcy wyznawców islamu pochodzenia tatarskiego. Liczbę wszystkich muzułmanów szacuje się na 20-25 tysięcy. Oprócz Tatarów składają się na tę społeczność także muzułmanie pochodzenia arabskiego, mający obywatelstwo polskie, studenci, biznesmeni, dyplomaci i uchodźcy z krajów islamskich, jak również Polacy, którzy przyjęli islam.

Istnieją w Polsce dwie organizacje skupiające sunnickich wyznawców islamu: założony w 1925 r. Muzułmański Związek Religijny w RP, tradycyjnie skupiający polskich Tatarów, oraz powstała w 2001 r. Liga Muzułmańska, do której należą również obcokrajowcy mający prawo do jedynie czasowego pobytu w naszym kraju. Jednak w świetle nadal obowiązującej ustawy z 1936 r., jedyną organizacją wyznaniową polskich muzułmanów jest Muzułmański Związek Religijny.

W 2004 r., po raz pierwszy po drugiej wojnie światowej, obsadzone zostało stanowisko muftiego RP. Podczas XV Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego został nim wybrany imam Białegostoku, Tomasz Miśkiewicz. (KAI)