Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Sprawozdanie z X Dnia Islamu Drukuj E-mail
Dzień Islamu ma 10 lat!
Relacja z centralnych obchodów X Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce

26 stycznia 2010 roku obchodzono w naszym kraju X Dzień Islamu. Centralne  uroczystości, które odbyły się w Warszawie w Domu Parafialnym przy katedrze św. Floriana, zgromadziły wielu przedstawicieli środowisk katolickich i muzułmańskich.

Dźwięki muzyki orientalnej wprowadzały uczestników w atmosferę jubileuszowego spotkania, przebiegającego pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie – zjednoczeni w przezwyciężaniu ubóstwa”. Licznie zebranych gości przywitał ks. bp Romuald Kamiński. Wyrażając wdzięczność za przyjęcie zaproszenia skierowanego do uczestników w imieniu Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, ks. biskup nawiązał do tegorocznego tematu i samego Jubileuszu. Zaznaczył, że „mimo oficjalnego charakteru tego wydarzenia, w spotkaniach z okazji Dnia Islamu panuje ciepła i domowa atmosfera”. 

Z historią całego przedsięwzięcia zapoznała uczestników Agata Skowron-Nalborczyk, Sekretarz Generalny RWKiM, podkreślając rolę, jaką w ustanowieniu Dnia Islamu odegrała Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. Z racji Jubileuszu część formalna była dłuższa niż zwykle, ale zawierała wiele słów serdecznych i ważnych. Ks. abp Henryk Hoser podkreślił znaczenie dialogu międzyreligijnego, który pomaga chrześcijanom i muzułmanom odkrywać to, co ich łączy. Wskazując na więzi wiary w jednego Boga, arcybiskup mówił także o spoczywającym na chrześcijanach i muzułmanach obowiązku przypominania światu o Bogu oraz zachęcił wyznawców obu religii, aby żyli jak bracia.

Do tematu tegorocznego spotkania oraz do wartości dialogowych, pielęgnowanych w naszym kraju przez muzułmanów i katolików nawiązał również Mufti RP Tomasz Miśkiewicz. Natomiast Nasser A. Albraik, ambasador Arabii Saudyjskiej, przemawiając w imieniu Korpusu Ambasadorów Państw Muzułmańskich w Polsce wskazał na możliwości  pokojowego współistnienia islamu i muzułmanów z innymi religiami i ich wyznawcami. Kolejne wystąpienie było niespodzianką, którą obecni w auli katolicy przyjęli jako prezent na „10. urodziny Dnia Islamu”. Samir Ismail, Przewodniczący Ligi Muzułmańskiej w RP ogłosił, że w meczetach i centrach kultury muzułmańskiej w Polsce będzie obchodzony  „Dzień Chrześcijaństwa”.

W drugiej części spotkania uczestnicy wysłuchali biblijnych i koranicznych fragmentów dotyczących ubóstwa. Sharif Nazar z Centrum Kultury Muzułmańskiej w Warszawie wyrecytował wersety Koranu w języku arabskim, które następnie przetłumaczono na język polski.

Przesłanie Ksiąg Świętych stanowiło podstawę „dwugłosu”, w którym Artur Konopacki i Bogusław R. Zagórski ze strony muzułmańskiej oraz ks. Zbigniew Sobolewski ze strony katolickiej wskazali, jak rozumiane jest ubóstwo w obu tradycjach, a także zasygnalizowali sposoby jego przezwyciężania.

Praktycznym dopełnieniem dwugłosu było wystąpienie Iwony Flisikowskiej, która omówiła katolicko-muzułmański projekt wsparcia sierocińców w Jerozolimie i Betlejem. W „Domu Pokoju” – jak nazywają się te placówki – schronienie znajdują dzieci niezależnie od wyznawanej religii. Do projektu nawiązał również ambasador Palestyny Khaled Soufan, którego przesłanie odczytano po prezentacji projektu.

Dzieci żyjące w trudnej sytuacji materialnej oraz wszelkie objawy ubóstwa w świecie uczestnicy włączyli do swoich modlitw. Spontaniczną modlitwę muzułmańską, du’a poprowadził mufti Tomasz Miśkiewicz, natomiast ze strony chrześcijańskiej odmówiono modlitwę wiernych zakończoną „Ojcze nasz”. Punktem kulminacyjnym było przekazanie sobie „znaku pokoju” przez wszystkich uczestników spotkania. W duchu serdeczności, dialogu i zatroskania o ubogich, uczestnicy kontynuowali jubileuszowe spotkanie na poczęstunku, wymieniając doświadczenia i czyniąc plany na przyszłość.

ks. Adam Wąs SVD
współprzewodniczący RWKiM ze strony katolickiej