Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Sprawozdanie Drukuj E-mail
Sprawozdanie z centralnych uroczystości związanych z obchodami IX Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce

    26 stycznia 2009 r. obchodzono po raz dziewiąty Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, a centralne uroczystości związane z tym Dniem odbyły się w Warszawie. W tym roku katolików i muzułmanów gościły mury Domu Parafialnego przy parafii katedralnej św. Floriana na warszawskiej Pradze. Przy dźwiękach muzyki Orientu przybywających do gmachu Domu Parafialnego, witali przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz gmin muzułmańskich. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał ks. Mateusz Matuszewski i on także wygłosił słowa wprowadzające w tematykę spotkania. Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Islamu było „Wspólnie na rzecz godności małżeństwa i rodziny”. Temat ten został zaproponowany w przesłaniu skierowanym do muzułmanów przez kard. Jean-Louis’a Taurana na zakończenie postu w miesiącu ramadan.
    Następnie ks. bp Romuald Kamiński przypomniał słowa kardynała Taurana wszystkim zgromadzonym gościom, wśród których byli: gospodarz diecezji warszawsko-praskiej ks. abp Henryk Hoser, Mufti Rzeczpospolitej Polski Tomasz Miśkiewicz, imamowie muzułmańskich gmin wyznaniowych, ambasadorowie państw muzułmańskich w Polsce, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów ks. dr Adam Wąs SVD oraz dr Artur Konopacki, a także wierni chrześcijanie i muzułmanie. Przywołane zostały po raz kolejny słowa zaczerpnięte z soborowej Konstytucji duszpasterskiej „Gaudium et spes”: „Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej” (nr 47). „Chrześcijanie i muzułmanie mogą i muszą pracować razem, aby strzec godności rodziny, zarówno dziś jak i w przyszłości. Wyznawcy obu religii darzą szczególnym szacunkiem rodzinę, która jest miejscem, gdzie miłości i życie, poszanowanie bliźniego oraz gościnność spotykają się i są przekazywane. Dzięki czemu prawdziwie staje się ona podstawową komórką społeczeństwa. Rodzina jest także pierwszą szkołą i nauczycielką, w której uczy się szacunki dla innych, ze względu na ich tożsamość i odmienność” – mówił ks. bp Romuald Kamiński cytując słowa kard. Tauran’a.
    Kolejną osobą, która zabrała głos był ks. abp Henryk Hoser. W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie rodziny, którą dzisiejszy świat nazywa „rodziną tradycyjną”, chociaż nie ma innej rodziny, bowiem rodzina to związek kobiety i mężczyzny, o czym uczy nas Biblia, a także Koran. Arcybiskup zaznaczył także, że rodzina do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje sprawiedliwości oraz pokoju. Te czynniki pomagają jej wzrastać i trwać, bo to właśnie rodzina jest kolebką ludzkości. Również mufti Tomasz Miśkiewicz nakreślił model rodziny, przedstawiony w Koranie. Przypomniał słowa Boga, który stworzył kobietę i mężczyznę, aby wzajemnie się poznawali, niezależnie od stanu, wyznania oraz obywatelstwa, bowiem to jest podstawą dialogu.
    Zwieńczeniem trzeciej części spotkania było wręczenie tytułu Człowieka Dialogu panu Maciejowi Musie Konopackiemu, który to tytuł został mu przyznany 15 listopada 2008 rr przez Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów. Sylwetkę laureata przedstawił współprzewodniczący Rady ze strony katolickiej, ks. Adam Wąs SVD, zaś sam wyróżniony w podziękowaniach podkreślił problemy współczesnego świata, którymi są wojny, terror, zło czynione przez „ludy Księgi”. To wszystko wpływa negatywnie na młode pokolenia. Maciej Musa Konopacki przywołał wspomnienia ze swojego dzieciństwa, które spędził w Wilnie. To właśnie tam, mając za sąsiadów wyznawców różnych religii: żydów, karaimów, chrześcijan i muzułmanów nauczył się tego, że wszyscy są równi. Dlatego przez całe życie podejmuje działania na rzecz porozumienia między narodami. (Sylwetka p. Macieja Musy Konopackiego przedstawiona jest na stronach Rady)
    Kolejnym punktem obchodów Dnia Islamu w Kościele katolickim było czytanie Ksiąg Świętych. Fragmenty Pisma Świętego dotyczące małżeństwa i rodziny przeczytali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, zaś Psalmy 127 i 128 zaśpiewały siostry loretanki. Następnie recytacji fragmentów Koranu w języku arabskim dokonał imam warszawskiej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej. Przytoczone ajaty dotyczyły małżeństwa i rodziny. Oprócz tekstów koranicznych przytoczono także hadisy pochodzące z sunny proroka Mahometa.
    Piątym elementem spotkania był „Dwugłos chrześcijańsko-muzułmański”, dotyczący głównego tematu Dnia Islamu, a więc rodziny. Wykład zatytułowany „Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny” wygłosiła Małgorzata Walaszczyk (wykładowca UKSW w Warszawie), a także działaczka duszpasterstwa rodzin. W swoim referacie przedstawiła główne zagrożenia, na działanie których jest narażona dzisiejsza rodzina.
    Głos zabrała również Zuzanna Hołubowicz z duszpasterstwa rodzin w diecezji ełckiej oraz dr Paweł Kwas z warszawskiego duszpasterstwa rodzin. Podkreślali oni rolę rodziców w procesie wychowawczym młodego pokolenia.
    Podobnego zdania był imam Sharif Nazar z Centrum Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, który stwierdził, że to ludzie religii budują cywilizację. Od nas samych zależy jak będą wyglądały nasze rodziny. Potrzebna jest edukacja w kościele, jak i w meczecie, ponieważ młodzi ludzie potrzebują autorytetów moralnych. Jeśli nauka zasad rozpocznie się w rodzinie, będzie kontynuowana w kościele i meczecie, to w konsekwencji obejmie cały świat. Imam Sharif Nazar podkreślił, że trzeba słowa wprowadzać w czyn i codzienne życie.
    Podsumowując chrześcijańską i muzułmańską wizję rodziny dr Artur Konopacki zauważył, że niezależnie od wyznawanej religii zagrożenia czyhające na rodzinę XXI w. są takie same. Kultura konsumpcjonizmu i egoizmu zagraża każdej religii, dlatego miejscem, w którym winny być kształtowane wartości moralne i etyczne musi być rodzina. Człowiek dobrze ukształtowany w rodzinie będzie umiał opowiedzieć się po stornie dobra.
    Po debacie nastąpiła wspólna modlitwa. Spontaniczną muzułmańską modlitwę, du’a, poprowadził mufti Tomasz Miśkiewicz, który modlił się o pokój w Strefie Gazy oraz o szczęście i pokój w rodzinach całego świata. Natomiast chrześcijańską modlitwę wiernych zakończyło wspólnie odśpiewane „Ojcze nasz”. Po czym nastąpiło przekazanie sobie znaku pokoju.
    Ostatnim punktem obchodów IX Dnia Islamu w Kościele katolickim była wspólna agapa.

Aldona Maria Piwko