Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

26 stycznia 2001 Drukuj E-mail
Przebieg centralnego Dnia Islamu w kościele św. Marcina w Warszawie
w dniu 26 stycznia 2001 roku.


- Zebranych powitał Rektor Kościoła Świętego. Marcina Ksiądz Andrzej Gałka.

- Wśród gości byli ambasadorowie krajów muzułmańskich: prof. Ali Bousnina, Ambasador Tunezji i Hafez Al. Nimer, Ambasador Palestyny. Przybyła także Pani Ambasador prawosławnej Rumuni Irene Comorowsky, Obecni byli również inni chrześcijanie m.in. z kościoła ewangelicko - augsburskiego i zielonoświątkowcy. Kościół wypełnili członkowie różnych stowarzyszeń i wspólnot szczególnie otwartych na dialog międzyreligijny m.in.: Ruch Focolare, Małe Siostry Jezusa, Dzieło Odbudowy Miłości, D.O.M.

- Przy specjalnie ustawionej przed prezbiterium „mównicy” o Muzułmanach w Polsce mówił prof. Jan Tyszkiewicz z Instytutu Historycznego UW, Zastępca Współprzewodniczącego Rady ze strony katolickiej. Pan Jan Sobolewski, Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP wprowadził zebranych w modlitwę muzułmańską i zalety pobożnego życia. Imam Antar Nagi z Centrum Islamu przy ul.Wiertniczej w Warszawie modlił się fragmentem III Sury Koranu (wersy 42- 51), mówiącej o rodzinie Józefa i Maryi. Ta pięknie odśpiewana z pamięci, a następnie odczytana przez kleryka Warszawskiego Seminarium Duchownego z polskiego przekładu Koranu scena Zwiastowania wywarła na zebranych w kościele duże wrażenie.

- Mszy Świętej w intencji „pokoju i poszanowania życia ludzkiego” przewodniczył Biskup Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski d.s dialogu Katolików i Muzułmanów, członek Zarządu Głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

- Wyznawcy różnych religii powinni ze sobą współpracować by wspólnie zaradzić biedzie i złu, którego jest tak wiele na świecie – powiedział podczas homilii biskup Tadeusz Pikus.

- Modlitwę Wiernych przygotował i czytał Zdzisław Bielecki, Współprzewodniczący Rady ze strony katolickiej. W jednej z intencji znalazł się cytat z Koranu o poszanowaniu innych religii:

„ci którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymaja nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku i nie będą zasmuceni ! „ oraz wezwanie o modlitwę „aby te słowa Koranu miały swój żywy wyraz we wzajemnym zrozumieniu i dialogu katolików i muzułmanów”.