Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Święta w chrześcijaństwie i islamieRada Wspólna Katolików i Muzułmanów http://www.radawspolna.pl
Papieski Wydział Teologiczny sekcja Bobolanum http://www.bobolanum.edu.pl
zapraszają 14.11. 2009 o godz. 14.00
na spotkanie

"Święta w chrześcijaństwie i islamie".

do Auli Wielkiej Bobolanum
(Warszawa, ul. Rakowiecka 61; wejście od ul. św. A. Boboli)
Czytaj całość...


Życzenia


Orędzie na zakończenie ramadanu 2009
PAPIESKA RADA Ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie w walce z ubóstwem

Drodzy Muzułmańscy Przyjaciele!

1. Z okazji Waszego święta przypadającego na zakończenie ramadanu pragnę wyrazić moje najlepsze życzenia pokoju i radości oraz za pośrednictwem tego orędzia proponuję wspólną refleksję na temat: Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie w walce z ubóstwem.

2. Bez wątpienia i z zadowoleniem należy stwierdzić, że Orędzie Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego stało się w minionych latach nie tylko zwyczajem, lecz jest oczekiwanym wydarzeniem. W wielu krajach stwarza ono chrześcijanom i muzułmanom okazję do przyjacielskich spotkań. Nierzadko orędzie podejmuje zagadnienia, będące przedmiotem wspólnego zatroskania i przyczyniające się do szczerej i otwartej wymiany. Czy te elementy nie są wyrazami przyjaźni między nami, za które powinniśmy dziękować Bogu?


Czytaj całość...


Kongres dla Pokoju "Ludzie i Religie" 6-8.09.2009


Duch Asyżu w Krakowie

Apelem religii świata o budowanie trwałego pokoju na ziemi, w Krakowie zakończył się Kongres dla Pokoju „Ludzie i Religie”. Przez trzy dni blisko 3 tys. przedstawicieli religii ze wszystkich kontynentów, politycy i naukowcy omawiali polityczne, społeczne i kulturowe problemy naszych czasów oraz rolę religii świata w ich rozwiązywaniu. Głównym motywem zgromadzenia była modlitwa o pokój, którą wznoszono m.in. z terenu b. hitlerowskiego obozu zagłady w Auschwitz.
"Religie nie chcą wojny i nie chcą, aby wykorzystywano je dla wojny” – podkreślili uczestnicy Kongresu Pokoju w apelu wystosowanym na zakończenie spotkania.
W apelu czytamy, że religijne tradycje, przez swoje odmienności, razem mówią z mocą, że świat bez ducha nigdy nie będzie ludzki. "One pokazują drogę powrotu do Boga, który jest źródłem pokoju". „Niech Bóg obdarzy cały świat, każdą kobietę i każdego mężczyznę cudownym darem pokoju!” – kończą swój apel uczestnicy spotkania „Ludzie i Religie”. Tekst dokumentu został przekazany przez krakowskie dzieci przedstawicielom państw obecnych na Kongresie.

Czytaj całość...

Journées d`Arras, Bonn, 1-5 czerwca 2009 r. - sprawozdanie

Chrześcijańskie Kościoły w Europie są zainteresowane zagadnieniami dialogu międzyreligijnego z muzułmanami od wielu lat. Jednym z forów prowadzonej nad nimi refleksji jest doroczne, ekumeniczne spotkanie znane jako Journées d’Arras, które w dniach 1-5 czerwca 2009 r. odbyło się w Bonn-Bad Godesberg w Evangelische Akademie im Rheinland, Haus der Begegnung.

Polskę reprezentowali członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów: Agata S. Nalborczyk, Adam Wąs SVD i Stanisław Grodź SVD.

Walne Zgromadzenie 30.05.2009
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW
30.05.2009
komunikat

W dniu 30.05.2009 odbyło się w Białymstoku w siedzibie białostockiej gminy MZR Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RWKM poświęcone sprawozdaniom finansowym za rok 2008 oraz planom na przyszłość. Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans i rachunek wyników za rok 2008 i zajęło się szczegółowymi przygotowaniami do dwóch ważnych wydarzeń w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim. Pierwszym będzie X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 I 2010).
Czytaj całość...

Gazeta Wyborcza
W "Gazecie Wyborczej" w dn. 23.05.2009 ukazał się wywiad z dr. Arturem Konopackim, współprzewodniczącym Rady ze strony muzułmańskiej.

Czytaj...


Pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Ziemi Świętej
 a dialog z islamem 8-15.05.2009

W czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej w dniach 8-15.05.2009 papież Benedykt XVI wykonał także gesty i odbył spotkania ważne dla dialogu chrześcijaństwa z islamem.

Przede wszystkim rozpoczął swoją podróż przybyciem do Jordanii w dn. 8.05.2009 i spotkał się z królem Abd Allahem II z rodu Haszymidów, wywodzącego się od proroka Mahometa. Jak podało Radio Watykańskie, król Abd Allah II witając Papieża, powiedział: "Chrześcijan i muzułmanów łączy więcej niż szeroko rozumiany humanizm. Łączy nas wiara w jednego Boga, z której płynie też odpowiedzialność za życie w pokoju." Król wyraził nadzieję na kontynuację dialogu, który nie boi się prawdy. Podkreślił prawo Palestyńczyków do wolności i mieszkańców Izraela do bezpieczeństwa. Za swój osobisty obowiązek uznał troskę o miejsca święte, aby chrześcijanie i muzułmanie mogli tu przyjeżdżać.

Czytaj całość...


FORUM TEOLOGICZNE CHRZEŚCIJAŃSTWO-ISLAM

W inicjatywy trojga chrześcijańskich teologów niemieckich różnych wyznań: Jutty Sperber, Andreasa Renza i Hansjörga Schmida od marca 2003 r. odbywają się spotkania w ramach Forum Teologicznego Chrześcijaństwo-Islam (Theologisches Forum Christentum-Islam), organizowane przez Akademię Diecezji Rottenburg-Stuttgart. Od 2005 r. w konferencjach w ramach Forum biorą udział nie tylko chrześcijanie, katolicy i ewangelicy, ale także teologowie muzułmańscy. Liczba muzułmanów z roku na rok rośnie – w czasie ostatniego spotkania stanowili już 40 procent uczestników.

Od 2005 r. pojawiła się także charakterystyczna forma: każda konferencja poświęcona jest jakiemuś zagadnieniu – w 2005 r. była to teologia i praktyka modlitwy w obu religiach, w 2006 r. problem tożsamości i postrzegania drugiej tradycji religijnej, w 2007 r. kwestia cierpienia i zmagania z nim w obu religiach, a w 2008 r. problem etyki oraz odpowiedzialności za życie. Każdy temat poruszany w ramach danego zagadnienia, np. podejście do cierpienia, omawiany jest z punktu widzenia jednej religii, zaś przedstawiciel drugiej przedstawia potem swój komentarz, następnie na odwrót. Daje to bardzo interesujący efekt – po pierwsze poznaje się podejście do danego zagadnienia „od środka” danej religii, po drugie: komentarz do tego podejścia specjalisty „z zewnątrz”, z innej tradycji religijnej.

Czytaj całość...


Wielkanoc 2009

Obfitych łask i błogosławieństw

od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju

Świąt Wielkanocnych

z radosnym „Alleluja”

życzy

Rada Wspólna Katolików i MuzułmanówPrelekcja
9.04.2009 o godz. 17.00
w Bibliotece Śląskiej w Katowicach
odbędzie się prelekcja
p. Marka Moronia, członka Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

połączona z pokazem zdjęć

Sala Benedyktynka, Biblioteka Śląska - Katowice, Pl. Rady Europy 1


Czytaj całość...

Oświadczenie RWKiM na IX Dzień Islamu w Polsce

Dnia 26 stycznia 2009 r. obchodzony będzie IX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Jest on inicjatywą wyjątkową w całej Europie, ponieważ od 2001 r. został wpisany przez Konferencję Episkopatu Polski do oficjalnego kalendarza Kościoła w Polsce.

Miejscem centralnych obchodów Dnia Islamu jest Warszawa, ale spotkania z tej okazji odbywają się coraz częściej także w innych miastach naszego kraju, m.in. w Krakowie, Lublinie i Poznaniu. Z radością obserwujemy wzrost zainteresowania tymi spotkaniami, które pozwalają katolikom i muzułmanom polskim poznać się nawzajem, sprzyjają budowaniu wzajemnego szacunku oraz pokazują, jak wiele łączy wyznawców obu tych religii.

Czytaj dalej...


Informacja
W "Przewodniku Katolickim" (4/2009) ukazał się z okazji IX Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce artykuł "Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce" Agaty Skowron- Nalborczyk. W artykule została przedstawiona m.in. działalność Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.
Link do strony


Sprawozdanie
Sprawozdanie z centralnych uroczystości związanych z obchodami IX Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce

    26 stycznia 2009 r. obchodzono po raz dziewiąty Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, a centralne uroczystości związane z tym Dniem odbyły się w Warszawie. W tym roku katolików i muzułmanów gościły mury Domu Parafialnego przy parafii katedralnej św. Floriana na warszawskiej Pradze. Przy dźwiękach muzyki Orientu przybywających do gmachu Domu Parafialnego, witali przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz gmin muzułmańskich. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał ks. Mateusz Matuszewski i on także wygłosił słowa wprowadzające w tematykę spotkania. Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Islamu było „Wspólnie na rzecz godności małżeństwa i rodziny”. Temat ten został zaproponowany w przesłaniu skierowanym do muzułmanów przez kard. Jean-Louis’a Taurana na zakończenie postu w miesiącu ramadan.
Czytaj całość...


Program centralnego spotkania w Warszawie

26 stycznia 2009 r. godz. 1700
Dom Parafialny (dawniej Kuria Biskupia Warszawsko-Praska)
przy parafii św. Floriana w Warszawie na Pradze
ul. Floriańska 3; 03-707 Warszawa

Temat spotkania

"WSPÓLNIE  NA  RZECZ  GODNOŚCI
MAŁŻEŃSTWA  I  RODZINY"

Czytaj całość...


Boże Narodzenie 2008


15.11.2008 Walne Zgromadzenie Rady
W dniu 15.11.2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów,
na którym zatwierdzono nowy statut Rady i na jego podstawie wybrano władze.

Gościem Walnego Zgromadzenia był bp Romuald Kamiński, przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, Delegat Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Dialogu Katolików i Muzułmanów.

Walne Zgromadzenie odbyło się w gościnnej atmosferze Centrum Islamskiego przy ul. Wiertniczej 103 w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy p. muftiemu Tomaszowi Miśkiewiczowi za gościnę.
Czytaj całość...


ROZMOWA Z O. SAMIREM KHALILEM SAMIREM SJ
ROZMOWA Z O. SAMIREM KHALILEM SAMIREM SJ NA TEMAT FORUM KATOLICKO-MUZUŁMAŃSKIEGO, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH 4-6.11.2008 W WATYKANIE

Musimy zawsze mieć nadzieję, być konstruktywni i jednocześnie być realistami. To, co wydarzyło się w tych dniach, uprawnia do żywienia nadziei bez popadania w naiwność i w irenizm.

Rozmawiał: Giorgio Paolucci

Jak przebiegało spotkanie? S.K. Samir SJ:

Jest to ważny etap drogi, która wiedzie z daleka i która okazuje się jeszcze długa i wymagająca wiele wysiłku. Poziom wystąpień był teologicznie i intelektualnie jakościowo wysoki z obydwu stron, odznaczały się one rzeczywistą otwartością serca i umysłu - oddychało się atmosferą wielkiej serdeczności. Nie brakowało momentów trudnych, konfrontacji, ale mamy podstawy, aby mieć nadzieję bez popadania w naiwność.
Czytaj całość...


CZŁOWIEK DIALOGU 2008 - MACIEJ MUSA KONOPACKI

W dn. 15.11.2008 Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęła uchwałę o przyznaniu p. MACIEJOWI MUSIE KONOPACKIEMU, nestorowi polskich Tatarów, tytułu "CZŁOWIEKA DIALOGU" za całokształt jego działań na rzecz porozumienia oraz dialogu między chrześcijaństwem i islamem.Deklaracja 6 listopada 2008 r
Deklaracja końcowa pierwszego seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego

6 listopada 2008 r. uczestnicy Forum Katolicko-Muzułmańskiego w Watykanie przyjęli deklarację końcową. Oto tłumaczenie jej tekstu z języka angielskiego (oryginał na: Zenit.org: The World Seen From Rome lub: Union of Catholic Asian News).

Forum Katolicko-Muzułmańskie zostało utworzone przez Papieską Radę Dialogu Międzyreligijnego i delegację reprezentującą 138 muzułmanów-sygnatariuszy listu otwartego Jednakowe słowo w świetle tego dokumentu oraz w świetle odpowiedzi Jego Świątobliwości Benedykta XVI, udzielonej przez Sekretarza Stanu, kard. Tarcisio Bertone. Pierwsze seminarium tego Forum odbyło się w Rzymie w dniach 4-6 listopada 2008 r. W spotkaniu wzięło udział po 24 uczestników i po 5 doradców z obu religii. Temat seminarium brzmiał: „Miłość Boga, miłość bliźniego”.
Czytaj całość...


SEMINARIUM FORUM KATOLICKO-MUZUŁMAŃSKIEGO
4-6.11.2008 - PIERWSZE SEMINARIUM FORUM KATOLICKO-MUZUŁMAŃSKIEGO W WATYKANIE Spotkanie katolickich teologów z autorami listu „Jednakowe słowo dla nas i dla was”


W dniach 4-6.11. 2008 w Watykanie odbyło się pierwsze seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Forum powstało w marcu 2008 r. w odpowiedzi na list 138 uczonych i liderów muzułmańskich do przywódców chrześcijaństwa „Jednakowe słowo dla nas i dla was”, skierowany do Papieża i innych zwierzchników chrześcijańskich (polskie tłumaczenie listu). List ten jest właściwie traktatem teologicznym na temat miłości Boga i bliźniego w chrześcijaństwie oraz islamie i służy przede wszystkim ukazaniu faktu, że mimo iż chrześcijaństwo i islam są dwiema odrębnymi religiami i nie należy, co jest podkreślone, minimalizować różnic między nimi, obie mają pewne wspólne podstawy. Autorzy postulowali w nim rozpoczęcie między obu religiami dialogu nowego pod względem jakościowym, opartego na tym, co łączy chrześcijaństwo i islam, gdyż wyznawcy tych religii, stanowiący 55% ludzkości, ponoszą odpowiedzialność za to, co dzieje się na świecie. List ten został dobrze przyjęty przez stronę chrześcijańską i spotkał się z szerokim odzewem.
Czytaj całość...


Walne Zgromadzenie 15.11.2008
ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW

Zapraszamy na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów poświęcone zatwierdzeniu nowego Statutu Rady, zgodnego z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” z nowelizacjami, opublikowanymi 31.05.2001 oraz ponownemu wyborowi władz Rady na podstawie nowego Statutu.
Nadzwyczajne zgromadzenie odbędzie się 15 listopada 2008 r. (sobota) w Centrum Islamu w Warszawie przy ul. Wiertniczej 103 o godz. 11,00 (I-y termin, godz. 1115 – II-i termin).
PEŁNE ZAPROSZENIE JAKO PLIK PDF

Sympozjum naukowe 10.04.2008

MODLITWA PRZESTRZENIĄ SPOTKANIA I DIALOGU CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKIEGO?

Sympozjum naukowe o modlitwie w kontaktach chrześcijańsko-muzułmańskich
10.04.2008 (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Materiał o konferencji Akademickiej Kronice Filmowej KUL

 Dnia 10 kwietnia 2008 r. odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II sympozjum „Modlitwa przestrzenią spotkania i dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego?”, zorganizowane przez Katedrę Historii i Etnologii Religii KUL oraz Centrum Dialogu Kultur i Religii w Pieniężnie przy współpracy nowych władz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

W dwóch przedpołudniowych sesjach prelegenci przedstawiali przykłady spotkań chrześcijan i muzułmanów, w których modlitwa odegrała istotną rolę w przeszłości oraz współcześnie (ks. dr S. Grodź SVD – KUL, RWKM), skupiając następnie uwagę na Dniu Islamu w Kościele katolickim w Polsce (ks. dr A. Wąs SVD – CDKiR, RWKM) oraz na spotkaniu europejskich chrześcijan w ramach Journeés d'Arras w Gdańsku w 2007 r., dotyczącym zagadnienia modlitwy z muzułmanami (dr A. Skowron-Nalborczyk – UW, RWKiM). 

Czytaj całość

Kondolencje
Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie na rzecz godności rodziny

PAPIESKA RADA Ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Drodzy Muzułmańscy Przyjaciele!

1. Ponieważ zbliża się koniec miesiąca ramadan, zgodnie z wypracowaną już tradycją, z przyjemnością przesyłam Wam najlepsze życzenia w imieniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Podczas tego miesiąca bliscy Wam chrześcijanie dzielili z Wami czas refleksji i rodzinnego świętowania. Dialog i przyjaźń umocniły się. Niech Bóg będzie uwielbiony!

Czytaj całość...
Więcej...Spotkanie
w ramach
V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

w kawiarni KAFETEKA w Warszawie odbyło się spotkanie organizowane przez
RADĘ WSPÓLNĄ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW

Islam a organizacje. Tatarzy, dialog, ruchy kobiece
Czytaj całość...

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>