Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie


Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XXIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 2023 r.

 


    W tym roku już po raz dwudziesty trzeci obchodzimy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Uroczystości, jak co roku, przypadają na dzień 26 stycznia, a tematem przewodnim jest zdanie zaczerpnięte z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. W tym roku brzmi ono:

”Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”.

   Rok temu, kończąc spotkanie w formie on-line, żegnaliśmy się z nadzieją na to, że następne uroczystości będą się już mogły odbyć w formie otwartego spotkania, bez niepokoju o zdrowie nasze i naszych najbliższych. Mieliśmy nadzieję, że świat, a z nim także my w Europie, w Polsce, odetchniemy z ulgą po okresie dręczących nas obaw i dramatów wynikających z pandemii. Tymczasem w niecały miesiąc po tym spotkaniu za naszą granicą wybuchła wojna, która przyniosła akty niezwykłego barbarzyństwa.

   W przesłaniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego położony jest nacisk na empatię i dzielenie się z bliźnimi. Nie chodzi tylko o środki materialne, ale również, a może przede wszystkim, o współodczuwanie, o wspólne przeżywanie radości i smutków. Nabiera to szczególnego znaczenia właśnie w obliczu toczącej się wojny. Dzielenie się radościami i smutkami umacnia wspólnotę, a jednocześnie podkreśla podmiotowość innych ludzi. Dla nas, chrześcijan i muzułmanów, najwspanialszym źródłem radości jest nasza wiara w tego samego Boga; to, co nas dzieli, ma znaczenie drugorzędne. Bądźmy jednością w radościach i smutkach, dzielmy się naszymi uczuciami, wspomagajmy się w obliczu szerzącego się zła - bez względu na wyznawaną wiarę, bez względu na przynależność rasową, państwową czy status społeczny.

   Ludzie dzielą się między sobą przez zawiść. Mówi o tym Koran w rozdziale 2 wersecie 213: Ludzie byli jednym narodem. I posłał Bóg proroków jako zwiastunów dobrej wieści, ostrzegających. On zesłał wraz z nimi Księgę z prawdą, aby rozsądzać między ludźmi to, w czym się różnili. Ci, którym ona była dana, z zawiści poróżnili się między sobą (...).

   Zawiść i nienawiść rodzi akty przemocy również w wymiarze międzynarodowym. Papież Franciszek i Wielki Imam Al-Azharu, Ahmad at-Tajjib, wzywali w Abu Zabi, aby usilnie starać się o upowszechnianie kultury tolerancji i współistnienia w pokoju; interweniowania tak szybko, jak to możliwe, by powstrzymać przelewanie niewinnej krwi i położenie kresu wojnom, konfliktom (...).

Wspólne przeżywanie radości i łączenie się w nieszczęściu pozwala na zjednoczenie się wobec tego bestialstwa, którego jesteśmy świadkami, któremu jednak można dać odpór poprzez bycie z tymi, którzy cierpią. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą napisał św. Paweł w liście do Rzymian (Rz 12, 15).

   Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przestać płakać z tymi, którzy płaczą, a zacząć wspólnie radować się z tego, że zło, dzięki ludzkiej solidarności, zostało pokonane.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Agata Skowron-Nalborczyk - współprzewodnicząca ze strony katolickiej
Rafał Berger - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej