Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie


Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 2020 r.

   W tym roku już po raz dwudziesty obchodzimy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, a obchody te, wpisane na stałe do oficjalnego kalendarza polskiego Kościoła i przypadające w dniu 26 stycznia, związane są z konkretnym tematem, nad którym wspólnie, chrześcijanie i muzułmanie, chcemy się zatrzymać i zastanowić. Temat ten jak zawsze zaczerpnięty został z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. W tym roku brzmi on: "Chrześcijanie i muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa"

  Idea powszechnego braterstwa wydaje się formą utopii, jednak w wymiarze praktycznym, jak najbardziej realnym pozostaje dążenie do jej osiągnięcia. W Koranie czytamy: Uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali (49:13). Biblia zaś mówi: Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego (1J 4, 20-21).Kardynał August Hlond napisał już w 1948 r.: Nadchodzą czasy, których cechą społeczną będzie braterstwo. Nienawiść i postawa samolubna będą powszechnie piętnowane jako szkodnictwo. Poczucie ludzkiej wspólnoty uwrażliwi człowieka na prawa i potrzeby drugich. ("Odezwa na Caritasowy Tydzień Miłosierdzia").

   Pojęcie braterstwa niesie za sobą przede wszystkim równość i szacunek dla drugiego człowieka. Wzajemne poznanie zasad i intencji jest podstawą poczucia wspólnotowości opartej na bezinteresowności. Jest ona możliwa nawet wśród osób wyznających różna religie, ale miłujących przecież tego samego Boga. Początkiem drogi do powszechnego braterstwa jest dialog i wzajemny szacunek. Obie nasze religie zachęcają nas do trwania zakorzenionymi w wartościach pokoju; do obrony wartości wzajemnego zrozumienia, braterstwa ludzkiego i harmonijnego współistnienia; do przywrócenia mądrości, sprawiedliwości i miłości, jak czytamy w Dokumencie o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, podpisanym w Abu Zabi 4 lutego 2019 r. przez papieża Franciszka i Ahmada at-Tajjiba, szajcha Al-Azharu.

   Dążenie do powszechnego braterstwa jest zatem obowiązkiem ludzi wierzących i najpilniejszą potrzebą współczesności.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Agata Skowron-Nalborczyk - współprzewodnicząca ze strony katolickiej
Rafał Berger - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej