Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie


Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XVIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 2018 r.

   Już po raz osiemnasty obchodzimy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, a obchody te, wpisane na stałe do oficjalnego kalendarza polskiego Kościoła i przypadające w dniu 26 stycznia, związane są z konkretnym tematem, nad którym wspólnie, chrześcijanie i muzułmanie, chcemy się zatrzymać i zastanowić. Jak co roku temat ten zaczerpnięty jest z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. W tym roku brzmi on: "Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom".

  Temat troski o wspólnie zamieszkiwaną ziemię, jej środowisko naturalne i zasoby, a w sposób szczególny równy dostęp do jej dobrodziejstw dla wszystkich zamieszkujących jej ludzi, jest przedmiotem szczególnej uwagi papieża Franciszka, czemu dał on wyraz w opublikowanej w 2015 roku encyklice Laudato Si. Encyklika ta, choć stanowi nauczanie papieskie przeznaczone w pierwszym rzędzie dla wiernych Kościoła katolickiego, zawiera w sobie wezwanie skierowane "do każdej osoby mieszkającej na tej planecie" (Laudato Si, nr 3). Papież widzi tu szczególne pole do dialogu i współpracy pomiędzy ludźmi różnych kultur i religii, "ponieważ wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich" i "wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami" (Laudato Si, nr 14).

   Jako chrześcijanie i muzułmanie podzielamy wiarę, że troska o planetę, którą otrzymaliśmy w darze od naszego Stwórcy, jest naszą szczególną odpowiedzialnością. "Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał" - mówi Księga Rodzaju (Rdz 2,15), podczas gdy w Koranie czytamy: "I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy" (21: 16). "Jako wierzący powinniśmy naszą relację z Bogiem coraz wyraźniej ukazywać w naszym podejściu do otaczającego nas świata. Nasze powołanie do bycia opiekunami Bożego dzieła nie jest opcjonalne, nie jest także drugorzędne względem naszego religijnego zaangażowania jako chrześcijan i muzułmanów: ono jest jego istotną częścią." -; przypomina nam tekst przesłania PRDM. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów pragnie z całą mocą potwierdzić prawdziwość tych słów i przypomnieć swoim współwyznawcom - zarówno katolikom jak i muzułmanom - konieczność podejmowania konkretnych działań na tym polu, w atmosferze konstruktywnej i życzliwej współpracy.

   Choć nasza odpowiedzialność obejmuje swym zasięgiem problemy globalne związane zarówno z przemianami klimatycznymi, jak i równą dystrybucją dóbr oraz zapewnieniem godziwych warunków życia i pracy wszystkim mieszkańcom ziemi, jednak szczególną troską otoczyć chcemy ten "wspólny dom", jakim jest nasza ojczyzna. Polska jest domem dla nas wszystkich, niezależnie od wyznawanej przez nas religii i niezależnie od tego, czy nasi przodkowie osiedlili się tutaj lat temu tysiąc, kilkaset czy kilkadziesiąt. My wszyscy, mieszkający na tej ziemi, czujemy się za nią odpowiedzialni i z niepokojem przyglądamy się bieżącym problemom związanym z jej nadmierną lub niewłaściwą eksploatacją. Pragniemy wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające ku roztropniejszemu wykorzystaniu dóbr danych nam przez Stwórcę i utrwalające postawę szacunku wobec Jego stworzeń. "Zmierzenie się z tymi wyzwaniami" - jak zauważa PRDM w tegorocznym przesłaniu - "dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, czy wyznajemy jakąś wiarę religijną, czy też nie".

   Mamy również nadzieję, że międzywyznaniowa i międzykulturowa współpraca na tym polu przyczyni się do wzrostu wzajemnego zaufania i osłabienia narastającej w naszym kraju niechęci wobec osób odmiennych etnicznie, kulturowo czy wyznaniowo. Apelujemy do wszystkich zatroskanych o przyszłość "naszego domu", aby zamiast pielęgnować nieufność i podejrzliwość, łączyli siły w celu eliminowania rzeczywistych zagrożeń, wobec których stajemy już teraz, a które jeszcze silniej dotykać będą naszych dzieci i wnuków. Niech nasza wspólna praca posłuży temu, aby mogły one odziedziczyć ziemię czystą, przyjazną i bezpieczną.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Krzysztof Kraus - współprzewodniczący ze strony katolickiej
Andrzej Saramowicz - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej