Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

XIV Dzień Islamu
Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XIV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 2014 r.

Tegoroczny, już czternasty, Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy pod hasłem "Szerzenie wzajemnego szacunku przez edukację", zaczerpniętym z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów na zakończenie ramadanu w 2013 roku.

Przesłanie to podpisał osobiście papież Franciszek, nadając mu szczególne znaczenie. Dla Papieża niezwykle ważny jest dialog i porozumienie między ludźmi. W kontekście wojny domowej w Syrii wzywając do zaprzestania konfliktu,, wyraźnie podkreślił, że "kultura spotkania, kultura dialogu; ta jest jedyną drogą do pokoju".

Podstawą dialogu i jego kultury jest rzetelna wiedza i wzajemne poznanie. Dlatego w przesłaniach na koniec ramadanu dominuje temat edukacji i wychowania Edukacja oznacza zdobywanie ugruntowanej wiedzy i umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, także tymi, którzy nie podzielają naszych zasad i poglądów.

Wzajemny szacunek można budować tylko na wiedzy, która pozwala odkrywać prawdziwe oblicze "Innego" oraz pomaga weryfikować obraz nas samych. Fałszywe wyobrażenia o sobie i innych prowadzące do nieuzasadnionej podejrzliwości i nieufności, mogą stać się źródłem dyskryminacji i wykluczenia, a nawet wzajemnej wrogości.

W obecnej sytuacji, gdy tak często spotykamy się z publicznie wyrażaną pogardą i wrogością wobec ludzi myślących i wierzących inaczej, należy przypomnieć sobie o szacunku jako podstawowej zasadzie relacji międzyludzkich. Pamiętajmy o tym, żeby wypowiadać się z szacunkiem o innych i ich przekonaniach zawsze, a nie tylko w ich obecności. Oczekiwanie szacunku dla samego siebie zakłada szanowanie innych. Tym bardziej, że szacunek nie musi oznaczać przyjęcia poglądów i postaw innych osób, ale wpływa na zrozumienie, dlaczego drugi człowiek myśli i postępuje w dany sposób oraz na uznaniu, że w świecie, w którym żyjemy, jest także miejsce dla innych kultur i religii.

Włączając się w apel wyrażony w papieskim przesłaniu z okazji zakończenia ramadanu, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów zachęca i wzywa wszystkich do budowania atmosfery wzajemnego szacunku.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Agata Skowron-Nalborczyk - współprzewodnicząca ze strony katolickiej
Andrzej Saramowicz - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej