Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

XI Dzień Islamu
Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

26 stycznia przypada XI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. W 2001 roku Konferencja Episkopatu Polski z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów wpisała to wydarzenie do oficjalnego kalendarza Kościoła w naszym kraju. Temat tegorocznego Dnia brzmi: Chrześcijanie i muzułmanie: razem, by przezwyciężyć przemoc między wyznawcami różnych religii. Jest on niezwykle aktualny w czasie, gdy nasila się zarówno przemoc fizyczna wobec wyznawców różnych religii - zwłaszcza chrześcijan i szyitów w Iraku, Koptów w Egipcie oraz zwolenników ahmadijji w Indiach, jak i ataki słowne na wierzących oraz zaangażowanych w dialog międzyreligijny także w Europie.

Podstawą chrześcijańskiej etyki jest głoszone przez Jezusa Chrystusa przykazanie miłości obejmujące wszystkich: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5,44). Za wszelkie akty przemocy dokonane w imię Boga i religii Kościół rzymskokatolicki przepraszał szczególnie na przełomie tysiącleci słowami i gestami Jana Pawła II. Także ortodoksyjny islam nie pozwala na nieuzasadnione stosowanie przemocy. Koran nakazuje szacunek do każdego człowieka bez względu na rasę i status społeczny. Nie legitymizuje agresji, głosząc, że "Nie ma przymusu w religii" (2:256). To nadinterpretacja koranicznego przesłania prowadzi do wypaczeń i nadużyć.

W kontekście noworocznej tragedii chrześcijan w Aleksandrii, na uwagę zasługują wyrazy solidarności muzułmanów ze społecznością koptyjską. Wielu egipskich wyznawców islamu - w tym politycy, duchowni i artyści - uczestniczyło w liturgii bożonarodzeniowej, stanowiąc żywe tarcze osłaniające Koptów i ich kościoły. Również we Francji przywódca tamtejszych muzułmanów wziął udział w koptyjskiej liturgii. Zamach w Aleksandrii potępiła Organizacja Konferencji Islamskiej. W czasie Bożego Narodzenia muzułmanie strzegli chrześcijańskich miejsc kultu także w Indonezji.

Odnotować należy również fakt, że w połowie 2010 roku saudyjscy ulemowie potępili finansowanie działań terrorystycznych, a Parlament Europejski 20 stycznia 2011 roku wydał rezolucję w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów z ubolewaniem przyjęła wiadomość o zawieszeniu przez kairski uniwersytet Al-Azhar dialogu ze Stolicą Apostolską. Nadzieję na dalszą współpracę również w przezwyciężaniu przemocy daje ożywienie "Ducha Asyżu". W tym roku, 27 października, mija dwudziesta piąta rocznica spotkania, które z inicjatywy Jana Pawła II zgromadziło wielu przedstawicieli różnych tradycji religijnych oraz uświadomiło wierzącym współodpowiedzialność za pokój na świecie. Udział w jubileuszowych uroczystościach zapowiedział Benedykt XVI, który zaprosił na nie także przywódców innych wyznań i religii. Planowane spotkanie ma być wyraźnym znakiem sprzeciwu wobec "wykorzystywania przesłania religijnego do uprawomocnienia przemocy". Na uwagę zasługuje również inicjatywa króla Jordanii, Abdullaha II, przyjęta 20 października 2010 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by co roku pierwszy tydzień lutego obchodzić jako Światowy Tydzień Międzyreligijnej Harmonii.

W imieniu Rady apelujemy o propagowanie dialogu międzyreligijnego oraz życzymy Bożego błogosławieństwa, inspiracji i sił w podejmowaniu prac na rzecz pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii w Polsce i na świecie.

W imieniu Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

ks. Adam Wąs SVD - współprzewodniczący ze strony katolickiej
Artur Konopacki - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej