Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Wspólne modlitwy chrześcijan i muzułmanów Drukuj E-mail
26 stycznia 2006 r. - Warszawa: VI Dzień Islamu - wspólne modlitwy chrześcijan i muzułmanów w Auli Wielkiej Bobolanum przy ul. Rakowieckiej

Biskup Polowy WP gen. bryg Tadeusz Płoski uczestniczył 26 stycznia w spotkaniu modlitewnym z muzułmanami na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w domu oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Spotkanie odbyło się w ramach tzw. Dnia Islamu obchodzonego wspólnie przez wyznawców obu religii po raz szósty. Organizatorem Dnia Islamu jest Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. Do Auli Wielkiej Bobolanum przybyli hierarchowie chrześcijańscy i muzułmańscy, Kościół katolicki reprezentował Biskup Polowy WP gen. bryg Tadeusz Płoski, natomiast stronę muzułmańską mufti Tomasz Miśkiewicz, Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego RP obecni byli także przewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzłmanów Selim Chazbijewicz i Zdzisław Bielecki. Wokół Świętych Ksiąg Islamu i Chrześcijaństwa pochylili się z czcią także przedstawiciele ambasad i organizacji muzułmańskich pracujących w Polsce, wysłannicy Nuncjatury Apostolskiej, członkowie rady chrześcijan i Żydów oraz wspólnot i organizacji misyjnych i zakonnych jak również przedstawiciele środowisk zaangażowanych w dialog między religiami. Wszystkich zebranych w imieniu oo. Jezuitów powitał o. Krzysztof Ołdakowski rektor kolegium Jezuitów, gospodarz spotkania. Następnie został odczytany telegram skierowany do uczestników VI Dnia Islamu przez Nuncjusza Apostolskiego Abp Józefa Kowalczyka. W telegramie Abp Kowalczyk podkreślił potrzebę „przeciwstawienia się tendencjom, zmierzającym do budowania murów i podziałów”. Przypomniał także słowa papieża Benedykta XVI, zaczerpnięte z orędzia na Światowy Dzień Pokoju: „Autentyczne poszukiwanie pokoju powinno rodzić się ze świadomości, że problem prawdy i kłamstwa dotyczy każdego człowieka i ma decydujące znaczenie dla pokojowej przyszłości naszej planety”. Odczytanie telegramu zakończyło pierwszą część spotkania. Druga rozpoczęła się od krótkiej modlitwy, której przewodniczył Biskup Polowy oraz odczytania fragmentów Koranu i Ewangelii - świętych Ksiąg obu religii. Zebrani w Auli Wielkiej „Bobolanum” goście z uwagą wysłuchali słów o Zwiastowaniu NMP oraz recytacji Koranu. Do uczestników spotkania słowa przesłania skierował mufti Tomasz Miśkiewicz. Podkreślił długoletnie tradycje dobrego i pokojowego współistnienia religii chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Zaznaczył, także swoją radość z faktu ze wzajemne poszanowanie odbywa się na wszystkich szczeblach poczynając od społecznego aż po władze kościelne i państwowe. Kończąc swoje przesłanie zaapelował o wspólną modlitwę o „sprawy pokoju na świecie o walkę o sprawiedliwość i uczciwość, prawa dla najsłabszych, abyśmy się zjednoczyli przeciwko przemocy, terroru i nadużywania władzy". Głos zabrał Biskup Płoski, który odczytał Słowo od Biskupa Tadeusza Pikusa, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów. W liście Biskup Pikus zaznaczył, że idea dialogu między religiami jest ze strony Kościoła katolickiego odpowiedzią na wezwanie Soboru Watykańskiego II. W posoborowej deklaracji Nostra Aetate można przeczytać: „Kościół spogląda z szacunkiem na braci muzułmanów, czcicieli jedynego Boga, żyjącego i samoistnego, miłosiernego i Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do ludzi”. Słowa te - napisał Bp Pikus - zapraszają nas byśmy czynili „szczere wysiłki zmierzające do wzajemnego zrozumienia i dla dobra wszystkich ludzi dbali wspólnie o sprawiedliwość społeczną, dobro moralne, a także o pokój i wolność oraz je wspierali”. W skierowanym Słowie Biskup Pikus życzył aby duch dialogu pozwalał odkryć na nowo to co łączy chrześcijan i muzułmanów, umacniały cierpliwość i wytrwałość oraz przyczyniały się do budowania lepszej przyszłości. Biskup Polowy podkreślił wartość misji prowadzonej przez polskiego żołnierza, pełniącego misje pokojowe w wielu państwach świata arabskiego m. in. w Iraku, Syrii, Libanie, Pakistanie, Afganistanie. Zaznaczył, że dialog ten jest prowadzony nie tylko za pomocą słów ale i pomocy humanitarnej, jaką organizują polscy żołnierze w tych krajach. Część modlitewną spotkania zakończyła modlitwa powszechna i błogosławieństwo jakiego udzielił Biskup Płoski. VI Dzień Islamu zakończyła agapa w Domu Parafialnym oo. Jezuitów. Organizatorem spotkania była Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów powołanej do życia w 1997 roku podczas „Dni Tatarów w Warszawie” w ramach Centrum Islamu. Jej członkowie spotkali się z Papież. Inicjatorem Dni oraz powołania Rady była Fundacja „Dzieło Odbudowy Miłości, której przedstawiciele nawiązali kontakty z duchownymi muzułmańskimi podczas pomocy niesionej przez Fundację ofiarom wojny w Czeczenii. Rada służy umacnianiu pokoju, budowaniu dialogu międzyreligijnego oraz zapobieganiu konfliktom. Z członkami Rady spotkał się Jan Paweł II, który otrzymał od niej tytuł „Człowieka dialogu”. W wydanym oświadczeniu na VI Dzień Islamu Rada podkreśliła postać Papieża Polaka i jego zasługi w budowaniu pokoju i dialogu. W oświadczeniu Rady czytamy m. in.: „Dla nas prowadzących dialog życia między islamem a chrześcijaństwem drogowskazami były takie znaczące wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II jak spotkanie z młodymi muzułmanami na stadionie w Casablance czy odwiedziny w Wielkim Meczecie w Damaszku”. Członkowie Rady wezwali uczestników spotkania aby VI Dzień Islamu stał się także dniem pamięci o Janie Pawle II.

Krzysztof Stępkowski